Các chỉ huy thân mến!

Công ty CodeWeavers đã thiết kế một giải pháp phần mềm với sự hỗ trợ của Wargaming nhằm cho phép người dùng Mac OS X có thể bắt đầu chơi World of Tanks.

Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn sau:

  1. Tải về Codeweavers Mac Wrapper.
  2. Chạy file đã tải.
  3. Chuyển biểu tượng World of Tanks sang thư mục ‘Applications’
  4. Sau khi cài đặt, vui lòng chạy launcher để tài và cài World of Tanks client.

Tính năng sản phẩm có thể không hoạt động hiệu quả tối đa trên một số cấu hình phần cứng Mac và/hoặc card đồ họa Mac. Vui lòng đóng góp ý kiến phản hồi với chúng tôi tại đây.

Chú ý: Hỗ trơ Kỹ thuật của chúng tôi không thể xử lý các ticket liên quan đến phần mềm của CodeWeavers.

Xem thông tin chi tiết về Codeweavers Mac Wrapper tại mục Phần mềm Hữu ích trên trang chủ.

Tải về Codeweavers Mac Wrapper tại đây   

Đóng