Cảm ơn bạn đã tham gia vào cuộc khảo sát.

Chúng tôi rất vui khi bạn đã dành thời gian trả lời các câu hỏi. Ý kiến đóng góp của bạn rất có giá trị và quan trọng đối với chúng tôi. Những thông tin bạn đã cung cấp sẽ giúp chúng tôi tiếp tục phát triển và hoàn thiện World of Tanks hơn nữa.

Quay lại Trang Chủ.

Đóng