Bản đồ Chiến sự

: Bảng Danh vọng

Sự kiện bắt đầu: Thời gian: Quy định sự kiện Xem Bản đồ
Dữ liệu tính đến:
Vị thứ của bạn: Đến vị trí của bạn Đến hồ sơ Clan Quay lại bảng xếp hạng tổng
Người chơi Clan Chức vụ Điểm Danh vọng Phần thưởng
+
Người chơi này đã rời khỏi Clan.

Phần thưởng cá nhân

Trái phiếu thưởng Kiểu mẫu Sấm sét độc đáo Đến nhận xe Ngụy trang mùa Hè Ngụy trang Mùa đông Ngụy trang Sa mạc x 1
+
Người chơi này đã rời khỏi Clan.

Phần thưởng cá nhân

Trái phiếu thưởng Kiểu mẫu Sấm sét độc đáo Đến nhận xe Ngụy trang mùa Hè Ngụy trang Mùa đông Ngụy trang Sa mạc x 1
Số vị trí mỗi trang:
Vị trí Clan bạn: Đến vị trí Clan bạn Quay lại bảng xếp hạng tổng
Clan Điểm Danh vọng Phần thưởng
+

Phần thưởng Clan

Vàng Hệ số nhân trái phiếu thưởng x
x
+

Phần thưởng Clan

Vàng Hệ số nhân trái phiếu thưởng x
x
Số vị trí mỗi trang:
Đóng