Bản đồ Chiến sự

: Bảng Danh vọng

Sự kiện bắt đầu: Thời gian: Quy định sự kiện Xem Bản đồ
Dữ liệu tính đến:
Vị thứ của bạn: Đến vị trí của bạn Đến hồ sơ Clan Quay lại bảng xếp hạng tổng
Người chơi Clan Chức vụ Điểm Danh vọng Phần thưởng
+
Người chơi này đã rời khỏi Clan.

Phần thưởng cá nhân

Trái phiếu thưởng Kiểu mẫu 3D thưởng Kiểu mẫu 2D thưởng Một xe thưởng tùy ý bạn chọn Ngụy trang mùa Hè Ngụy trang Mùa đông Ngụy trang Sa mạc x 1
+
Người chơi này đã rời khỏi Clan.

Phần thưởng cá nhân

Trái phiếu thưởng Kiểu mẫu 3D thưởng Kiểu mẫu 2D thưởng Một xe thưởng tùy ý bạn chọn Ngụy trang mùa Hè Ngụy trang Mùa đông Ngụy trang Sa mạc x 1
Số vị trí mỗi trang:
Vị trí Clan bạn: Đến vị trí Clan bạn Quay lại bảng xếp hạng tổng
Clan Điểm Danh vọng Phần thưởng
+

Phần thưởng Clan

Vàng Hệ số nhân trái phiếu thưởng x
x
+

Phần thưởng Clan

Vàng Hệ số nhân trái phiếu thưởng x
x
Số vị trí mỗi trang:
Đóng