VI SDP 44 Burza
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

SDP 44 Burza โปแลนด์

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

ในช่วงก่อนสงครามโลก การผลิตรถถังของโปแลนด์นั้นมีการพัฒนาแบ่งออกเป็นสองสาย สายแรกนั้นค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากแนวการออกแบบของอังกฤษแต่ก็มีการคิดค้นแนวทางของตัวเองขึ้นมา สายที่สองนั้นมีต้นแบบมาจากทางฝรั่งเศสซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทางโปแลนด์ก็ได้ทำการซื้อรถถังฝรั่งเศสในช่วงนั้นอยู่ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มขึ้น นักออกแบบโปแลนด์บางคนก็ได้หนีไปยังอังกฤษเพื่อทำการออกแบบต่อ หนึ่งในโครงการดังกล่าวเป็นยานพิฆาตรถถัง SDP 44 Burza ที่มีคุณลักษณะของรถถังบุกทะลวงอังกฤษปกติและมีการนำเสนอให้ใช้แนวทางเทคนิคที่ล้ำสมัย อย่างไรก็ตามโครงการก็ถูกปิดตัวลงเพื่อหลีกทางให้กับรถถังบุกทะลวง A39 (Tortoise)

ประเทศ โปแลนด์ โปแลนด์
ชั้น ชั้น VI
ชนิด ยานเกราะพิฆาตรถถัง ยานเกราะพิฆาตรถถัง
ราคา เหรียญเงิน 920,000 ค่าประสบการณ์ 28,130
บทบาท ยานพิฆาตรถถังบุกทะลวง ยานพิฆาตรถถังบุกทะลวง

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด