III Strv m/40L
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

Strv m/40L สวีเดน

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

ในปี 1940 กองทัพสวีเดนมีความต้องการยานรบหุ้มเกราะอย่างมาก หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาคือการปรับรถถัง L-60 ให้ทันสมัย รถถังที่ปรับแล้ว 100 คันแรกได้รับเกราะรุ่นปรับปรุงและระบบส่งกำลังอัตโนมัติใหม่ การปรับให้ทันสมัยดำเนินการโดยบริษัท AB Landsverk นี่เป็นเหตุที่ทำให้รถถังได้รับนามเรียกขานเป็น Strv m/40L ต่อมา รถถังได้ถูกประกอบเพิ่มในโรงงานที่ Karlstad ก็ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังกว่าเดิม ระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ และเกราะที่ดีขึ้น รถถังรุ่นดังกล่าวได้รับนามเรียกขานเป็น Strv m/40K

ประเทศ สวีเดน สวีเดน
ชั้น ชั้น III
ชนิด รถถังเบา รถถังเบา
ราคา เหรียญเงิน 38,500 ค่าประสบการณ์ 1,065

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน

พลปืน

พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

/ / / / ความทนทาน ความเสียหาย
/ / / / มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด