III Strv m/40L
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

Strv m/40L สวีเดน

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

ในปี 1940 กองทัพสวีเดนมีความต้องการยานรบหุ้มเกราะอย่างมาก หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาคือการปรับรถถัง L-60 ให้ทันสมัย รถถังที่ปรับแล้ว 100 คันแรกได้รับเกราะรุ่นปรับปรุงและระบบส่งกำลังอัตโนมัติใหม่ การปรับให้ทันสมัยดำเนินการโดยบริษัท AB Landsverk นี่เป็นเหตุที่ทำให้รถถังได้รับนามเรียกขานเป็น Strv m/40L ต่อมา รถถังได้ถูกประกอบเพิ่มในโรงงานที่ Karlstad ก็ได้รับการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ทรงพลังกว่าเดิม ระบบช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ และเกราะที่ดีขึ้น รถถังรุ่นดังกล่าวได้รับนามเรียกขานเป็น Strv m/40K

ประเทศ สวีเดน สวีเดน
ชั้น ชั้น III
ชนิด รถถังเบา รถถังเบา
ราคา เหรียญเงิน 38,500 ค่าประสบการณ์ 1,065

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน

พลปืน

พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด