X IS-4
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

IS-4 สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

โครงการนี้ถูกพัฒนาโดยแผนกออกแบบของโรงงาน Chelyabinsk Kirov โดยเริ่มในเดือนธันวาคม 1943 ในเดือนเมษายน 1944 มีรถต้นแบบสองคันของ Object 701 ถูกสร้างขึ้น ภายหลังการทดสอบรถต้นแบบได้มีการปรับปรุงการออกแบบ ในช่วงปลายปี 1944 ถึงต้นปี 1945 รถต้นแบบอีกสองคันเข้ารับการทดสอบ Object 701 หมายเลข 5 ถูกแนะนำให้รับเข้าประจำการ แต่อย่างไรก็ดี การผลิตถูกยกเลิกเพื่อโอนให้กับการผลิตรถถัง IS-3 ที่เพิ่งเริ่มการผลิตจำนวนมาก ภายหลังการผลิตรถถัง IS-3 ถูกพักในปี 1946 การผลิตรถถัง IS-4 จึงได้เริ่มขึ้นและดำเนินไปจนถึงปี 1949 มียอดการผลิตรถถัง IS-4M ทั้งหมด 25 คันเมื่อถึงปี 1951 รถถังที่ถูกผลิตก่อนหน้าได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยในระดับเดียวกันกับ IS-4M ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ มียอดการผลิตรถถังอยู่ที่ 235 ถึง 238 คัน รถถังเหล่านี้ประจำการในพื้นที่ตะวันออกไกลของโซเวียต

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น X
ชนิด รถถังหนัก รถถังหนัก
ราคา เหรียญเงิน 6,100,000 ค่าประสบการณ์ 189,000
บทบาท รถถังหนักจู่โจม รถถังหนักจู่โจม

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

พาหนะคันนี้มีความสามารถในการหาพันธบัตรในรูปแบบเกมบางแบบ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด