VI O-I
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

O-I ญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

การพัฒนารถถังหนักยิ่งยวดรุ่นนี้เริ่มขึ้นในการรบที่ Khalkhyn Gol ในปี 1939 รถถังถูกออกแบบให้เป็นหน่วยยิงที่คล่องตัวในขนาดที่ไม่เคยมีมาก่อน ตัวถังของมันอย่างเดียวก็มีน้ำหนักถึง 100 ตัน มีรถต้นแบบเพียงหนึ่งคันถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีป้อมปืนและสร้างขึ้นจากเหล็กก่อสร้างธรรมดา การทดสอบถูกหยุดลงเนื่องจากเครื่องยนต์ที่เชื่อถือไม่ได้ และถูกตัดเป็นชิ้นส่วนในช่วงสิ้นปี 1944 มีการวางแผนติดตั้งปืนใหญ่สนามขนาด 15 ซม.เมื่อทำการประกอบรถถังเสร็จ

ประเทศ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ชั้น ชั้น VI
ชนิด รถถังหนัก รถถังหนัก
ราคา เหรียญเงิน 950,000 ค่าประสบการณ์ 26,950

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลวิทยุ
สมาชิกพลรถถัง พลวิทยุ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

/ / / / ความทนทาน ความเสียหาย
/ / / / มม. การเจาะเกราะ
(HP/นาที) ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะพร้อมด้วยสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด