X Rinoceronte
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

Rinoceronte อิตาลี

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

ในช่วงเปลี่ยนผ่านทศวรรษ 1960 และ 1970 นั้นได้มีหลายประเทศที่เริ่มทำการพัฒนายานเกราะที่ใช้ป้อมปืนไร้พลประจำเพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดของพลรถถัง วิศวกรกองทัพอิตาลีได้ตัดสินใจที่จะใช้นวัตกรรมนี้ในการสร้างรถถังแต่ก็เลือกการออกแบบที่มีอยู่แล้วโดยป้อมปืนนั้นมีต้นแบบมาจากป้อมปืนเยอรมันของรถถัง KPz 3 รุ่นก้าวหน้าและนำแนวการออกแบบรถถังเยอรมันมาใช้กับการผลิตตัวถัง ในขณะเดียวกัน วิศวกรอิตาลีก็ได้พยายามเพิ่มความหนาของเกราะให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มการต้านทานของเกราะส่วนหน้าให้ถึงที่สุดก็มีการเลือกที่ใช้รูปทรงหัวทวนกับตัวรถถัง การพัฒนานั้นหยุดลงที่ระยะการขึ้นแบบร่าง

ประเทศ อิตาลี อิตาลี
ชั้น ชั้น X
ชนิด รถถังหนัก รถถังหนัก
ราคา เหรียญเงิน 6,100,000 ค่าประสบการณ์ 209,860
บทบาท รถถังหนักสนับสนุน รถถังหนักสนับสนุน

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน

พลปืน

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ

พาหนะคันนี้มีความสามารถในการหาพันธบัตรในรูปแบบเกมบางแบบ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด