III Type 97 Chi-Ha
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

Type 97 Chi-Ha ญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

พัฒนาขึ้นโดย Mitsubishi ระหว่างปี 1935 ถึง 1937 พาหนะรุ่นนี้เข้าสายการผลิตจำนวนมากตั้งแต่ 1938 ถึง 1942 พร้อมๆกันกับรถถัง Shinhoto Chi-Ha ที่ได้รับการปรับปรุง ตั้งแต่ปี 1941 ถึง 1942 มียอดการผลิตรวมทั้งสองรุ่น 1,220 คัน รถถัง Chi-Ha และ Shinhoto Chi-Ha ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยกองทัพญี่ปุ่นในจีนและเกาะคูริล และภายหลังการยอมแพ้ของญี่ปุ่น รถถังรุ่นนี้ก็ถูกใช้โดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและกองกำลังของก๊กมินตั๋งในสงครามกลางเมืองจีนตั้งแต่ 1946 ถึง 1949

ประเทศ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
ชั้น ชั้น III
ชนิด รถถังเบา รถถังเบา
ราคา เหรียญเงิน 45,000 ค่าประสบการณ์ 1,460

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน

พลปืน

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลวิทยุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด