VI KV-1S
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

KV-1S สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

การดัดแปลงขั้นต่อของรถถังหนัก KV-1 ที่พัฒนาขึ้นในฤดูร้อนปี 1942 และเข้าร่วมประจำการกองทัพแดงในวันที่ 20 สิงหาคม 1942 เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า KV-1S นี้มีคุณลักษณะทางการออกแบบที่ทำให้สามารถลดน้ำหนักรถถังลงเหลือ 42.3 ตัน นอกจากนี้ KV-1S ยังมีความเร็วสูงสุด ความคล่องตัว และความทนทานเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงปืนใหญ่ 76 มม. ZIS-5 เอาไว้ และเมื่อรวมกับการติดตั้งเกราะที่ไม่เพียงพอทำให้รถถังรุ่นนี้เทียบเท่ากับรถถัง T-34 ในด้านสมรรถนะการรบเท่านั้น มียอดการผลิตรถถังรุ่นนี้ 1,083 คัน รถถังรุ่นนี้ถูกใช้ในทุกแนวรบของมหาสงครามของผู้รักชาติ

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น VI
ชนิด รถถังหนัก รถถังหนัก
ราคา เหรียญเงิน 910,000 ค่าประสบการณ์ 25,650

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลวิทยุ
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด