V KV-1S
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

KV-1S สหภาพโซเวียต

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

การดัดแปลงขั้นต่อของรถถังหนัก KV-1 ที่พัฒนาขึ้นในฤดูร้อนปี 1942 และเข้าร่วมประจำการกองทัพแดงในวันที่ 20 สิงหาคม 1942 เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า KV-1S นี้มีคุณลักษณะทางการออกแบบที่ทำให้สามารถลดน้ำหนักรถถังลงเหลือ 42.3 ตัน นอกจากนี้ KV-1S ยังมีความเร็วสูงสุด ความคล่องตัว และความทนทานเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงปืนใหญ่ 76 มม. ZIS-5 เอาไว้ และเมื่อรวมกับการติดตั้งเกราะที่ไม่เพียงพอทำให้รถถังรุ่นนี้เทียบเท่ากับรถถัง T-34 ในด้านสมรรถนะการรบเท่านั้น มียอดการผลิตรถถังรุ่นนี้ 1,083 คัน รถถังรุ่นนี้ถูกใช้ในทุกแนวรบของมหาสงครามของผู้รักชาติ

ประเทศ สหภาพโซเวียต สหภาพโซเวียต
ชั้น ชั้น V
ชนิด รถถังหนัก รถถังหนัก
ราคา เหรียญเงิน 410,000 ค่าประสบการณ์ 10,650

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ
สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลวิทยุ
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด