[พิเศษ] 03 กรกฎาคม 2020: Tank Mastery

ผู้บังคับการทุกท่าน

ถึงเวลาแสดงฝีมือแล้ว! รับรางวัลไปเลยถ้าคุณได้รับตราความเชี่ยวชาญระดับสูงสุดตามพาหนะต่อไปนี้!

ทำภารกิจความเชี่ยวชาญให้สำเร็จเพื่อรับกำลังสำรองส่วนตัว!

ภารกิจความเชี่ยวชาญรถถังนี้ ถูกออกแบบมากทดสอบฝีมือของคุณในการทำตราเชี่ยวชาญระดับสูงสุด ฝีมือของคุณจะถูกทดสอบจนถึงที่สุด แต่เพื่อรางวัลที่มีเกรียตินี้จะรอคุณอยู่ - เหรียญตรานั้นเอง เราแปลงให้เป็นตราสัญลักษณ์ที่สามารถติดบนรถถังของคุณได้เพื่อประกาศความศักดิ์ดาของคุณ

ดูรายละเอียดของภารกิจได้ด้านล่าง!

พาหนะที่สามารถใช้งานได้:

[พิเศษ] Tank Mastery

กิจกรรมเริ่ม: 03 กรกฎาคม 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7 - 13 กรกฎาคม 2020 (วันศุกร์) @ 13:00 UTC+7

 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ WZ-132-1
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ 25TP KSUST II
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Churchill VII 
 • ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ T28 Prototype
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ WZ-132-1

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม/การรบใหญ๋
 • ต้องใช้งานพาหนะ: X WZ-132-1  
 • หนึ่งครั้งต่อบัญชีเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x +100% กองกำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ 25TP KSUST II

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: V 25TP KSUST II  
 • หนึ่งครั้งต่อบัญชีเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x +100% กองกำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ Churchill VII 

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ: VI Churchill VII  
 • หนึ่งครั้งต่อบัญชีเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x +100% กองกำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ภารกิจการรบ: ความเชี่ยวชาญ T28 Prototype

รายละเอียด:

ได้รับ ตราความเชี่ยวชาญ: ระดับสูงสุด

เงื่อนไข:

 • การรบแบบสุ่ม
 • ต้องใช้งานพาหนะ:  VIII T28 Prototype  
 • หนึ่งครั้งต่อบัญชีเท่านั้น

รางวัล:

 • 1x +100% กองกำลังสำรองส่วนตัว ค่าประสบการณ์อิสระ (2 ชั่วโมง)
 • 6x ตราสัญลักษณ์”ความเชี่ยวชาญรถถัง”
ปิด