เริ่มต้น

เนื้อหาหลัก:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเนื้อหาแต่ละตอนเพื่อเรียนรู้ส่วนต่างๆที่สำคัญ และเนื้อหาเบื้องต้นของระบบเรตติ้ง.

 

แนะนำการเกณฑ์

เพื่อเข้าสู่เรทติ้ง, แคลนของท่านต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 คน

 

 

 

 

 

 กลับไปยังเนื้อหาหลัก

พื้นฐาน

ความสำเร็จของแคลน ในการบบนแผนที่โลก แสดงที่ชาร์ทแรทติ้ง:

ระยะเวลาเรตติ้ง

อันดับของเรตติ้งสำหรับช่วงเวลาต่อไปนี้:

  • ทั้งหมด
  • 4 สัปดาห์
  • 7 วัน
  • 1 วัน

ในการดูเรตติ้งของเวลาที่แน่นอน, คลิกที่ส่วนเลือกเวลาที่ ระยะเวลา

เวลาที่กำหนดในการะยะเวลาของเรตติ้งจะแสดงผลที่ ระยะเวลา

ระยะเวลาเรตติ้งจำเป็นไปตามที่เลือก ตามเวลาปัจจุบัน:

 

กลับไปยังเนื้อหาหลัก

หมวดเรตติ้ง

ผู้เล่นจะจัดเรตตามนี้:

เรทติ้งแคลน
ค่าเฉลี่ยของสมาชิกในแคลน
ค่าเฉลี่ยของการรบโดยสมาชิกแคลน
จำนวนรถถังเทียร์ 10
อันดับบนแผนที่สากล

 

ตำแหน่งของผู้เล่นในอัตราเรทติ้งนั้น ขึ้นอยู่กับหมวดที่ได้เลือกไว้

ในการดูเรตติ้งในหมวดที่แน่นอน, คลิกที่ชื่อหมวดในส่วนของ Category .

 

 กลับไปยังเนื้อหาหลัก

การเปลี่ยนแปลงผล

ส่วนของ Dynamics Index แสดงการเปลี่ยนแปลงผลในวันที่ผ่านมา:

เขียว — อันดับขึ้น
แดง — อันดับตกลง

การแสดงผลของตัวเลขของผู้เล่นที่ขึ้นหรือลงในตาราง

อันดับขึ้นลงตามปัจจัยตามกฎดังต่อไปนี้: (ส่วนนี้เป็นสูตรการหาค่า ซึ่งจะมาอธิบายเป็นภาษาไทยในครั้งต่อไป)

  • การแสงผลขึ้นลงแบบเลขกลมใช้กฎหลักดังนี้: ถ้าค่าที่กำหนดที่ค่ามากว่า 10,000 (อยากตัวอย่างเช่น + 15,323 ตำแหน่ง) ค่าที่กำหนดนี้จะถูกเทียบตามกฎ การปัดเศษหลักร้อย ให้เท่ากับ จำนวนเต็ม 100 ที่จำนวน 15.3k ในกรณีนี้ k = 1000 ตำแหน่ง

 กลับไปยังเนื้อหาหลัก

Clan Rating Guide เริ่มต้น เรตติ้ง
ปิด