HK - Saturday's 3v3 Tier VI
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[HK] Saturday's 3v3 Tier VI

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 9 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe VI
 • Tổng cấp xe cho phép 18
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 2 players (2) Total Tier: At least 12 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
 • Terms & Conditions
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Qualifiers: Round Robin, Bo1 (top two teams per group advance)
 • Playoffs: Single Elimination, Bo1
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Saturday, 15:00 UTC+8 (HK)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Encounter
 • Battle Time: 7 minutes
 • Roster Limit: 3 players
 • Format: 3/18 (3x Tier 6)
 • Base Capture Time: 120 seconds
 • Fog of War: Active
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • Rewards will only be given to players who have participated in at least 1 battle during the tournament.
 • Captains MUST confirm their team's lineup to validate their registration; teams that have not confirmed their lineups by the end of the registration period will not be able to participate in the tournament or receive prizes.
 • Prizes will be credited within 2 weeks (10 working days) of the end of the tournament.
 • Wargaming Asia may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 1200 gold per player
2nd Place 600 gold per player
3rd/4th Place 400 gold per player + 200 gold per player, 100 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng