HK - [ID-MY-SG] Ketupat Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[HK] [ID-MY-SG] Ketupat Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Calling the best commanders from across Indonesia, Malaysia, and Singapore! Ephys ,  SF_Brawijaya ,  botek , and  TVBee  will be hosting the  Ketupat Community Tournament  on  May 22 & 23 , so be sure to register if you want to be part of the fun and earn yourself some  gold  and  special emblems!

Chi tiết

 • 14 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold, Emblems Tổng giải thưởng
 • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 50
 • Thông tin thêm This tournament is a Community-organized activity with the support of Wargaming Asia, and is open to players physically residing in Indonesia, Malaysia and Singapore ONLY – teams with players from outside Indonesia, Malaysia and Singapore will not be permitted to enter.

Bản đồ

Himmelsdorf
Mines
Cliff
Ghost Town

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule
 • Regulations
 • Tiebreaker Rules
 • Terms & Conditions
Stage Structure

Stage Structure

 • Single Elimination Bo5
Date Schedule

Date Schedule

 • May 22 + 23, 20:00 (UTC+8)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Attack/Defense
 • Battle Time: 7 minutes
 • Roster Limit: 5 players (no reserves)
 • Format: 5/50 (5x Tier 10)
 • Tank limitations: Reward tanks and wheeled vehicles not permitted
Tiebreaker Rules

Tiebreaker Rules

 • A tiebreaker will be played in the case of a 2-2 score. The team with the tiebreaker advantage will be able to decide their starting side in the tiebreaker map (attack or defense). Tiebreaker advantage is defined by:
  • Quickest win in a battle as attacker
  • In case nobody won as attacker or same win time, highest cumulative damage in a battle as attacker
  • In case of identical damage the advantage will be assigned randomly.
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • This tournament is open to players physically residing in Indonesia, Malaysia and Singapore ONLY – teams with players from outside Indonesia, Malaysia and Singapore will not be permitted to enter.
 • This tournament is a Community-organized activity supported by Wargaming Asia.
 • Rewards will only be given to players who have participated in at least 1 battle during the tournament.
 • Captains MUST confirm their team's lineup to validate their registration; teams that have not confirmed their lineups by the end of the registration period will not be able to participate in the tournament or receive prizes.
 • Prizes will be credited within 2 weeks (10 working days) of the end of the tournament.
 • The Organizers may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, the Organizers reserves the right to disqualify players who do not comply with official Wargaming rules and tournament regulations, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament. The Organizers may also spectate and stream the battles at their discretion.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st  1600 gold per player
2nd  800 gold per player
3rd 400 gold per player
All participants 3x Ketupat Emblem

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng