ANZ Premier League - Individual Registration
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

ANZ Premier League - Individual Registration

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 126 Đội đã xác nhận
 • RR Nhánh Tour đấu
 • ANZ Premier League team spots Tổng giải thưởng
 • AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 1
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 10
 • Thông tin thêm This tournament is open to players physically residing in Australia and New Zealand ONLY – teams with players from any other countries will not be permitted to enter. Reward vehicles and wheeled vehicles are not allowed.

Bản đồ

Himmelsdorf
Lakeville
Ensk
Mines
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Regulations
 • Regions and Teams
 • Terms & Conditions
Regulations

Regulations

 • Schedule: Friday, August 28, 18:00 UTC+10
 • Stage structure: Multiple Round Robin Bo2
  • Victory: 3 points
  • Draw: 1 point
  • Loss: 0 points
  • Stage 1 and 2: top 2 players from each group will advance to the next Stage
  • Final Stage: top 3 players from each group will earn the slot for their regional teams
  • In case of decisive ties between two players in the Final Stage rankings (for example two players tied for 3rd place), an additional Bo1 Encounter will be used to decide the ranking
  • If the tie persists, or there is a tie between 3+ teams, WTR will be used to decide the ranking
 • Format: 1v1 Tier 10
 • Game mode: Encounter
 • Battle time: 7 minutes (2 minutes interval)
 • Base capture time: 60 seconds
 • Fog of War: Active
 • Vehicle limitations: BIA rule (Premium/Reward tanks and wheeled vehicles NOT allowed. Collector vehicles are allowed)
 • If your opponent picks a tank not allowed by the rules, please report it before the end of the battle in the official Discord http://discord.gg/tanks-asia. Players breaking rules will have their score result changed to a defeat.
Regions and Teams

Regions and Teams

 • Teams list:
  • ACT + New South Wales (2 teams)
  • Queensland (2 teams)
  • South Australia + Tasmania (1 team)
  • Victoria (2 teams)
  • Western Australia (1 team)
  • New Zealand (2 teams)
 • In the event of two team regions, WG will distribute players based on Ranking/Location
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • This tournament is open to players physically residing in Australia and New Zealand ONLY – teams with players from any other countries will not be permitted to enter.
 • Wargaming Asia may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, Wargaming Asia reserves the right to disqualify players who do not comply with official Wargaming rules and tournament regulations, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Regional Tournaments
1st to 3rd Spots in ANZ Premier League teams

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng