HK AU - Yuletide Arena 2019
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[HK] [AU] Yuletide Arena 2019

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Want to see more awesome tank gifts under your Christmas tree? Then the merry  Yuletide Arena  is where you need to be!

Chi tiết

 • 101 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Type 59 + Gold Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VI - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Sand River

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule
 • Regulations
Stage Structure

Stage Structure

 • Stage 1: Round Robin Bo2
 • Stage 2: Single Elimination Bo3
Date Schedule

Date Schedule

 • HK Server, Saturday 12/28 17:00 (UTC+8)
 • AU Server, Saturday 12/28 17:00 (UTC+11)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Attack/Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 3 players (no reserves)
 • Format: 3/24 (3x Tier 8)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Stage 2 - Tier 8
1st  1x Type 59 + 1x Garage Slot
2nd  3000 gold
3rd/4th 2500 gold
5th/8th 2000 gold
9th/16th 1500 gold
17th/32nd 1000 gold
33rd/64th 750 gold
Stage 2 - Tier 6
1st  500 gold
2nd  400 gold
3rd/4th 300 gold
5th/8th 200 gold
9th/16th 100 gold

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng