Clans HK - Skirmish Cup - HK server
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Clans] [HK] Skirmish Cup - HK server

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 23 Đội đã xác nhận
 • RR Nhánh Tour đấu
 • Gold, Industrial Resources Tổng giải thưởng
 • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 13 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe VI - X
 • Tổng cấp xe cho phép 150
 • Thông tin thêm Gold will be divided among the team members according to the number of battles played. Industrial Resources will be credited to the captain's clan.

Bản đồ

Karelia
Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Cliff
Sand River
Redshire

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Regulations 7vs7
 • Regulations 10vs10
 • Regulations 15vs15
 • Schedule
 • Terms & Conditions
Regulations 7vs7

Regulations 7vs7

 • Tier Points: 42
 • Tank Tier: 6
 • Team Roster: 7 players (max 13 reserves, max 5 legionnaires)
 • Game Mode: Standard Battle
 • Brackets: Round Robin Bo1
 • Battle Time: 10 minutes
 • Round robin point system:
  • 1-0 Win: 3pt
  • 0-0 Draw: 1pt
  • 0-1 Loss: 0pt
 • If two teams are tied for the same position, their ranking will be determined considering the direct result between them.
 • Minimal requirements:
  • In-game Roster: At least 5 players
  • Total Tier: At least 30 Tier Points
Regulations 10vs10

Regulations 10vs10

 • Tier Points: 80
 • Tank Tier: 8
 • Team Roster: 10 players (max 10 reserves, max 5 legionnaires)
 • Game Mode: Standard Battle
 • Brackets: Round Robin Bo1
 • Battle Time: 10 minutes
 • Round robin point system:
  • 1-0 Win: 3pt
  • 0-0 Draw: 1pt
  • 0-1 Loss: 0pt
 • If two teams are tied for the same position, their ranking will be determined considering the direct result between them.
 • Minimal requirements:
  • In-game Roster: At least 8 players
  • Total Tier: At least 64 Tier Points
Regulations 15vs15

Regulations 15vs15

 • Tier Points: 150
 • Tank Tier: 10
 • Team Roster: 15 players (max 5 reserves, max 5 legionnaires)
 • Game Mode: Standard Battle
 • Brackets: Round Robin Bo1
 • Battle Time: 10 minutes
 • Round robin point system:
  • 1-0 Win: 3pt
  • 0-0 Draw: 1pt
  • 0-1 Loss: 0pt
 • If two teams are tied for the same position, their ranking will be determined considering the direct result between them.
 • Minimal requirements:
  • In-game Roster: At least 12 players
  • Total Tier: At least 120 Tier Points
Schedule

Schedule

 • 9 November 2019 (Saturday), 20:00 (UTC+8) / 23:00 (UTC+11)
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • A minimum number of 5 participating teams will be required in each format, otherwise that format will be cancelled.
 • Captains MUST confirm their team's lineup to validate their registration; teams that have not confirmed their lineups by the end of the registration period will not be able to participate in the tournament or receive prizes.
 • Rewards will only be given to players who have participated in at least 1 battle during the tournament.
 • Wargaming Asia may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, Wargaming Asia reserves the right to disqualify players who do not comply with official Wargaming rules and tournament regulations, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament.
 • Prizes will be credited within 2 weeks (10 working days) of the end of the tournament.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
15 vs 15 Tier X
1st 20,000 Gold + 500,000 Industrial Resources
2nd 17,500 Gold + 400,000 Industrial Resources
3rd - 4th 15,000 Gold + 300,000 Industrial Resources
10 vs 10 Tier VIII
1st 7,500 Gold + 250,000 Industrial Resources
2nd 6,000 Gold + 200,000 Industrial Resources
3rd - 4th 5,000 Gold + 150,000 Industrial Resources
7 vs 7 Tier VI
1st 3,500 Gold + 100,000 Industrial Resources
2nd 3,000 Gold + 75,000 Industrial Resources
3rd - 4th 2,500 Gold + 50,000 Industrial Resources

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng