Semipro - APAC League: Season 2 Qualifiers
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Semipro] APAC League: Season 2 Qualifiers

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the APAC League!  The first step on the road to competitive gaming stardom: register a team of 7 to join your local  Qualifiers , and compete to enter one of three  Major Leagues  – ANZ, JPN, or SEA. JPN Qualifiers participants will advance through an additional Minor League stage to qualify for the next League Season.

Chi tiết

 • 35 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • APAC League slots Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 5 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 70
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 5 players (2) Total Tier: At least 50 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Round Robin / Single Elimination Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Saturday 8/25, 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 7 players + 5 reserve (max 12 players)
 • Format: 7/70 (7x Tier 10)
 • All Asia server players physically residing in APAC are eligible to join their respective local leagues, as follows:
 • ANZ League: For players living in Australia/New Zealand only
 • JPN League: For players living in Japan only
 • SEA League: For players living in all APAC countries, excluding China, Japan, Australia/New Zealand, and the CIS region
 • IMPORTANT! Please note that each team may only consist of up to 3 players based in APAC countries that are not eligible for their chosen local leagues.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
SEA Qualifiers
1st Place  Advances to SEA Major League

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng