Casual - The Uprising Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] The Uprising Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Uprising Tournament! Get your platoon ready for an intense showdown to see who will take home the new Mystery Premium Tank!

Chi tiết

 • 156 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Mystery Premium Tank + Gold + Consummables Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Encounter battle, Attack/Defense
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!  In-Game Roster: At least 2 players Tie Pointsr: At least 16 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Ensk
Mines
Cliff
Steppes
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule
 • Regulations
 • Minimal Requirements:
Stage Structure

Stage Structure

 • Group Stage: Round Robin Bo1
 • Knockout Stage: Single Elimination Bo3
Date Schedule

Date Schedule

 • HK Server, Sunday 5th 14:00 - 18:00 (UTC+8)
 • AU Server, Sunday 5th 16:00 - 20:00 (UTC+10)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Encounter (Group Stage) Attack & Defense (Knockout Stage)
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 3 players (no reserves)
 • Format: 3/24 (3x Tier 8)
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!

 • In-Game Roster: At least 2 players
 • Tie Pointsr: At least 16 Tier Points

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Knockout Stage
1st  1x Mystery Premium Tank + 1x Garage Slot
2nd  1x Pudel + 1x Garage Slot
3rd/4th 1000 gold + 5x Bread & Smalec Consumables
5th/8th 500 gold + 3x Bread & Smalec Consumables
Group Stage
1st/2nd Advance to Knockout Stage

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng