Semipro - APAC Masters
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Semipro] APAC Masters

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
This last grand battle will unfold in 2 stages: First, the  Playoffs , where the three 2nd-placed teams from each League will compete among themselves. Only 1 team will survive this round and prove themselves worthy to enter the  APAC Masters Finals , where they will encounter the top teams from all 3 Leagues in the ultimate struggle for the  championship title  and the biggest slice of the  10,000 USD prize pool .

Chi tiết

 • 6 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • 10,000 USD Tổng giải thưởng
 • ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 5 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 70
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 5 players (2) Total Tier: At least 50 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Playoffs: Round Robin Bo9
 • Finals: Single Elimination Bo9
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 7 players + 5 reserve (max 12 players)
 • Format: 7/70 (7x Tier 10)
 • Regulations

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 5,000 USD
2nd Place 2,500 USD
3rd-4th Place 1,250 USD

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng