Casual - Formosa Cup
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Formosa Cup

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

  • 8 Đội đã xác nhận
  • SE + RR Nhánh Tour đấu

Chi tiết Tour đấu

  • Định dạng Đội 7 + 1 lính dự bị
  • Chế độ đánh Attack/Defense
  • Cấp xe VIII
  • Tổng cấp xe cho phép 56

Bản đồ

Prokhorovka
Murovanka
Mines
Sand River
Ruinberg
Himmelsdorf
Ghost Town

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

eSports Social Media

Knowledge is power. Stay on top of the competition!

Interested in reaching the top ranks of World of Tanks? Follow the Wargaming.net League and find out what's happening at the professional level!

Đóng