Casual - Type 59 Challenge – Week 5
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Type 59 Challenge – Week 5

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the fifth week of the Type 59 Challenge!

Chi tiết

 • 16/16 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Type 59 + Gold Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm Optional: Please remember to record and submit your replays to this thread. Thank you!   http://forum.worldoftanks.asia/index.php?/topic/73500-esports-type-59-challenge-week-5-replay-submissions/

Bản đồ

Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Rules/Regulations
 • Date Schedule:
 • Draw Rule:
Rules/Regulations

Rules/Regulations

 • Game Mode: Single Elimination Bo3
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 3 players (3 players max)
 • Max Teams: 16 teams from Stage 1
 • Format: 3/24 (3x Tier 8)
 • Map: Mittengard, Stalingrad, Mines
 • 3rd place playoff for 3rd/4th place prizes
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 2: Sunday 14th 2017 18:00 (UTC+8)
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st.  1x Type 59 per player
2nd.  2500 gold per player
3rd.  1500 gold per player
4th.  750 gold per player
​5th/16th  500 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng