Casual - Type 59 Challenge – Week 4
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Type 59 Challenge – Week 4

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the fourth week of the Type 59 Challenge!

Chi tiết

 • 113/512 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Free EXP Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm (Please note that the top 4 teams each week will not be able to join any further Stage 1 tournaments)

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Rules/Regulations
 • Date Schedule:
 • Draw Rule:
Rules/Regulations

Rules/Regulations

 • Game Mode: Single Elimination Bo1,
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 3 players (3 players max)
 • Max Teams: 512 teams (1 group of 512 teams)
 • Format: 3/24 (3x Tier 8)
 • Map: Mittengard
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday 7th 2017 18:00 (UTC+8)
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st-4th.  10,000 Free Experience per player
5th-16th.  3,000 Free Experience per player
17th-128th.  1,000 Free Experience per player
129th-512th.  300 Free Experience per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng