Casual - Road to Taipei
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Road to Taipei

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 72/128 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe I - X
 • Tổng cấp xe cho phép 30
 • Thông tin thêm Group Stage schedule finish time extended

Bản đồ

Himmelsdorf
Ensk
Mines
Sand River
Steppes

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Registration
 • Group Stage
 • Playoff
 • Terms & Conditions
Registration

Registration

 • 3/13 - 3/17
 • Number of teams: 128 teams
Group Stage

Group Stage

 • Schedule : 3/18 - 3/19
  • 20:00 ~ 22:30, UTC+8 (12:00 ~ 14:30, UTC)
 • Round Robin
  • Brackets will be drawn according to number of registered teams.
   • 128 teams : Split into 16 groups → Top team each group advance to Playoffs
   • 64 teams : Split into 8 groups → Top team in each group advances to Playoffs
   • 32 teams : Split into 4 groups → Top 2 teams in each group advance to Playoffs
   • 16 teams : Split into 2 groups → Top 2 teams in each group advance to Playoffs
   • 8 teams : Split into 1 group → Top 2 teams in each group advance to Playoffs
 • BO3
 • 7 mins (2 mins between battles)
Playoff

Playoff

 • Schedule : 3/25 ~ 3/26
  • 20:00 UTC+8 ~
 • Single Elimination
  • 2~16 teams in each group
  • BO3 (first to 2 victories)
  • 7 mins (2 mins between battles)
Terms & Conditions

Terms & Conditions

 • In order to claim the Grand Prize, the Team Captain of the champion team MUST send the following details to esports-asia@wargaming.net by 28th March 2017, Monday 22:00 UTC+8 (14:00 UTC):
  • Skype contact
  • E-mail address
  • Full & valid passport scans of all team members (3 persons)
 • IMPORTANT: Players must apply for and process the necessary visas on their own. Wargaming Asia will refund the visa application fee, but ONLY upon production of a valid receipt. If players fail to process their visas, have their visa applications rejected, or do not possess a passport suitable for international travel with a minimum of 6 months’ validity at time of flight, there will be NO compensation provided in terms of cash or premiums, and the prize may be reassigned with no compensation at Wargaming Asia’s discretion.
 • Players have to be 18 and above to participate.
 • No substituting of travellers allowed – the original 3 players in the team must be the ones travelling.
 • Winners listed in the results announcement are final. Disputes will not be entertained.
 • Wargaming Asia may choose to terminate the contest/event or change/reassign the prize at any time without notice.
 • In addition, Wargaming Asia reserves the right to disqualify players who do not comply with the applicable tournament rules, or those who seek to abuse the mechanics of the tournament.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Playoffs 1st : Grand Prize + 2nd : 10,000 Gold, 3rd~4th : 5,000 Gold, 5th~8th : 2500 Gold
Group Stage 1st : 1,000 Gold + 2nd : 800 Gold, 3rd~4th : 500 Gold, 5th~8th : 250 Gold

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng