Casual - [PH] Pinoy Tank Pride 3 Online Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] [PH] Pinoy Tank Pride 3 Online Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Get ready for exciting national event! Good luck and have fun!

Chi tiết

 • 13 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Prize Pool: PHP 60,000 Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe I - X
 • Tổng cấp xe cho phép 68

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Steppes
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage structure
 • Schedule
 • Match Format
 • Draw rule
Stage structure

Stage structure

 • Single elimination, Bo3
Schedule

Schedule

 • 30 July: 1st Round, 8pm onwards
 • 31 July: 2nd Round, 8pm onwards
 • 6 August: Semi-finals, 8pm onwards
 • 7 August: Grand Finals, 8pm onwards
Match Format

Match Format

 • Match mode : Attack Defense
 • Match size : 7 vs 7
 • Tier format : up to X tier tanks, Total 68 tier
 • Battle duration : 10 mins (2 mins break)
Draw rule

Draw rule

 • if any team can't get a score for victory condition. Both team will defeat automatically.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Champion Team PHP 30,000 (shared between the team)
1st Runner-up Team PHP 20,000 (shared between the team)
2nd Runner-up Team PHP 10,000 (shared between the team)

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng