Casual - Military Drill - Easy III #3
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Military Drill - Easy III #3

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Military Drill - Easy III is a casual tournament for everyone! Good luck and have fun!

Chi tiết

 • 43/128 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Maximum 25,400 Gold Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe I - III
 • Tổng cấp xe cho phép 9

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Mines
Cliff

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage structure
 • Schedule
 • Match Format
 • Round robin points
 • Detailed points rule
 • Draw rule
Stage structure

Stage structure

 • Stage 1 : Round robin with 8 groups, Bo1
  • Top 1 team advance to Stage 2 in each group
 • Stage 2 : Single elimination, Bo3
Schedule

Schedule

 • Stage 1 : 7/4
 • Stage 2 : 7/11
Match Format

Match Format

 • Match mode : Attack Defense
 • Match size : 3 vs 3
 • Tier format : 3 tier tanks, Total 9 tier
 • Battle duration : 5 mins (2 mins break)
Round robin points

Round robin points

 • Round victory : 3 points
 • Round draw : 1 points
 • Round defeat : 0 points
Detailed points rule

Detailed points rule

 • All of 1st placed teams in each group are advance to Stage 2 (1st place teams : Highest scored in each group)
Draw rule

Draw rule

 • At the Stage 2, if any team can't get a score for victory condition. Both team will defeat automatically.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Stage 2 1st place: 1000 gold / 2nd place: 750 gold / 3-8th: 500 gold per player each team
Stage 1 2nd: 300 gold / 3rd: 150 gold / 4th: 150 gold / 5th: 100 gold / 6th: 100 gold / 7th: 100 gold per player each team

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng