Casual - Absolute Frontier 3/15 Series - Delta
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Absolute Frontier 3/15 Series - Delta

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Absolute Frontier 3/15 Series is a fun 3v3 tournament with using tier 5 tanks. 3 individual tournaments will be played in each week, the 3 tournaments does not have connections with each other. Once you register in this week you can play in all 3 tournaments. (Bundle Registration) Have fun and let's battle!

Chi tiết

 • 47/64 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • 15,800 Gold in total Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - V
 • Tổng cấp xe cho phép 15

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Tournament Structure
 • Tournament Format
 • Draw Rule
Tournament Structure

Tournament Structure

 • Single elimination BO3 will be played.
Tournament Format

Tournament Format

 • Team roster size: 4 players (Including 1 reserved player)
 • Team line up: 3 players
 • Maximum vehicle Tier: Tier V
 • Total Tier points: 15
 • Battle Mode: Standard Mode
 • Battle time: 5 minutes
 • Break time: 2 minutes
Draw Rule

Draw Rule

If draw, both team will be eliminated.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 1000 Gold per player
2nd Place 750 Gold per player
3rd - 4th Place 500 Gold per player
5-8th Place 300 Gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng