VII FV201 (A45)
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

FV201 (A45) Anh

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Xe Premium

Mua

Được bắt đầu phát triển vào năm 1944 bởi hãng English Electric nhằm thay thế A43 Black Prince. Một số bộ phận được dùng chung với A41 Centurion. Năm 1948, nguyên mẫu đầu tiên đi vào thử nghiệm. Nguyên mẫu này sử dụng tháp pháo Centurion Mk. II và súng "17-pounder" (súng bắn đạn nặng 17 pao). Do sự thay đổi trong chính sách và học thuyết của các Lực lượng Thiết giáp, quá trình phát triển FV201 (A45) bị ngừng lại. Tuy nhiên, thiết kế này về sau đã trở thành nền tảng cơ bản cho một vài tăng hạng nặng thời hậu chiến.

Quốc gia Anh Anh
Cấp Cấp VII
Loại Tặng hạng Nặng Tặng hạng Nặng
Giá Vàng 4.400
Vai trò Tăng hạng Nặng Hỗ trợ Tăng hạng Nặng Hỗ trợ

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đây là một xe tăng Premium. Tăng Premium mang về nhiều bạc và kinh nghiệm hơn sau mỗi trận, đồng thời còn cung cấp hàng loạt các lợi ích khác nữa.

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng