III M2 Medium Tank
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

M2 Medium Tank MỸ

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Xe Sưu tập

Tăng hạng trung duy nhất được Lục quân Mỹ chấp thuận trong giai đoạn giữa 2 cuộc Thế Chiến. Nó sở hữu một pháo 37 mm và sáu khẩu súng máy 7.62 mm; bốn trong số đó nằm trên các đơn vị hỏa lực xoay được. Hai súng máy cố định đặt ở thân trước. Mặc dù đặc tính chiến đấu không ấn tượng, M2A1 lại là một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển xe tăng Hoa Kỳ, đánh dấu sự khởi nguồn của khái niệm "dễ dàng sản xuất hàng loạt". Vào năm 1940, có 94 chiếc đã được chế tạo.

Quốc gia MỸ MỸ
Cấp Cấp III
Loại Tăng hạng Trung Tăng hạng Trung
Giá Bạc 31.000 Kinh nghiệm 0

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng