IV SU-5
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

SU-5 Liên Xô

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Xe Sưu tập

Chiếc xe này được phát triển bởi Cục Thiết kế tại Nhà máy Chế tạo Cơ khí Thử nghiệm Kirov số 185 (ở Leningrad) vào đầu những năm 1930. Dự án dựa trên tăng hạng nhẹ T-26, vốn được thiết kế nhằm hỗ trợ các đơn vị cơ giới. Có ba nguyên mẫu với ba loại nòng súng là 76 mm, 122 mm, và 152 mm được chế tạo nhưng chỉ phiên bản sứ dụng súng 122 mm đi vào sản xuất hàng loạt. Tổng cộng có 30 chiếc được cung cấp cho quân đội. Dự án bị dừng lại vào năm 1937.

Quốc gia Liên Xô Liên Xô
Cấp Cấp IV
Loại Pháo Tự hành Pháo Tự hành
Giá Bạc 147.000 Kinh nghiệm 0

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng