VI T-50-2
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

T-50-2 Liên Xô

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Xe Phần thưởng

T-50 là một tăng hạng nhẹ được sản xuất tại Nhà máy Kirov ở Leningrad. Quá trình phát triển tăng hạng nhẹ mới nhằm thay thế T-26 bắt đầu từ đầu năm 1940. Mùa thu năm đó, sau khi nghiên cứu thiết kế của tăng hạng trung Đức Pz.Kpfw. III, mọi yêu cầu kỹ thuật đã được chốt lại. Thiết kế của nó đặc trưng với tháp chỉ huy quan sát được mọi hướng, còn bản thân Chỉ huy được giải phóng khỏi việc kiêm nhiệm Pháo thủ và Nạp đạn viên. Các yêu cầu cuối cùng được đáp ứng vào tháng 11/1940 và chiếc tăng mới có tên định danh là T-50. Vào đầu năm 1941, một nguyên mẫu đã được chế tạo tại Nhà máy Kirov rồi sau đó đi vào thử nghiệm, nhưng chưa bao giờ nhập biên chế. Dự án này đã bị ngừng lại để nhường chỗ cho mẫu T-50 được phát triển ở Nhà máy Số 174.

Quốc gia Liên Xô Liên Xô
Cấp Cấp VI
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đây là một xe tăng phần thưởng. Tăng phần thưởng có trạng thái "Elite", mang về nhiều kinh nghiệm hơn sau mỗi trận, đồng thời còn cung cấp hàng loạt các lợi ích khác và không cần nghiên cứu gì.

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng