VI VK 30.01 (D)
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

VK 30.01 (D) Đức

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Xe Sưu tập

Mùa đông giai đoạn 1941–1942, cục phát triển xe tăng (WaPrüf 6) đề ra yêu cầu kỹ thuật cho một loại tăng 30 tấn mới. Quân lệnh phát triển được giao cho MAN và Daimler-Benz. Theo dự tính, nguyên mẫu sẽ được hoàn thành trước tháng 05/1942. Tuy nhiên, đến ngày 13/05/1942, chỉ những đặc tính tương đối về dự án được đề xuất lên trên. Cuối cùng, phiên bản của MAN được ưu ái hơn, khiến dự án của Daimler-Benz bị hủy bỏ.

Quốc gia Đức Đức
Cấp Cấp VI
Loại Tăng hạng Trung Tăng hạng Trung
Giá Bạc 910.000 Kinh nghiệm 0

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng