Thêm vào So sánh
Xóa bỏ
Bạn đã đạt số người chơi tối đa (10) có thể so sánh với
Không thể thêm người chơi này vào danh sách so sánh
Không thể thêm người chơi này vào danh sách so sánh
Phiên bản Beta

Chỉ số người chơi trên Škoda T 27 Tiệp Khắc

Xe Premium

Mua
Tiệp Khắc
Tăng hạng Trung
Tăng hạng Trung Hỗ trợ
VIII

Để tìm hiểu thêm về xe này, hãy đến trang Thư viện Tăng

Giờ địa phương của bạn: (UTC )

Xếp hạng được điều chỉnh một lần mỗi ngày

Người chơi tốt nhất theo Chỉ số World of Tanks

Người chơi tốt nhất theo số chiến thắng

Người chơi tốt nhất theo số sát thương gây ra trung bình mỗi trận

Người chơi tốt nhất theo số kinh nghiệm kiếm được trung bình mỗi trận

Người chơi tốt nhất theo số xe tiêu diệt được trung bình mỗi trận

Người chơi tốt nhất theo số thiệt hại chặn được trung bình mỗi trận

Người chơi tốt nhất theo số sát thương hỗ trợ trung bình mỗi trận

Kết quả tìm kiếm cho: ""

Cấp xe trung bình tối thiểu đối với xếp hạng đã chọn: (hiện tại: )

Số trận còn lại để vào bảng xếp hạng đã chọn: /

Bạn chưa tham chiến đủ số trận cần thiết để vào bảng xếp hạng

Bạn không được xếp hạng: Tài khoản của bạn đã bị treo hoạt động

Bạn có tài khoản đặc biệt và không được xếp hạng

Bạn đã ẩn chỉ số của mình khỏi những người chơi khác

%
Đóng