Chỉ số người chơi trên M41 Walker Bulldog MỸ

MỸ
Tăng hạng Nhẹ
Tăng hạng Nhẹ Toàn diện
VIII

Để tìm hiểu thêm về xe này, hãy đến trang Thư viện Tăng

Giờ địa phương của bạn: (UTC )

Xếp hạng được điều chỉnh một lần mỗi ngày

Người chơi tốt nhất theo Chỉ số World of Tanks

Người chơi tốt nhất theo số chiến thắng

Người chơi tốt nhất theo số sát thương gây ra trung bình mỗi trận

Người chơi tốt nhất theo số kinh nghiệm kiếm được trung bình mỗi trận

Người chơi tốt nhất theo số xe tiêu diệt được trung bình mỗi trận

Người chơi tốt nhất theo số thiệt hại chặn được trung bình mỗi trận

Người chơi tốt nhất theo số sát thương hỗ trợ trung bình mỗi trận

Kết quả tìm kiếm cho: ""

Cấp xe trung bình tối thiểu đối với xếp hạng đã chọn: (hiện tại: )

Số trận còn lại để vào bảng xếp hạng đã chọn: /

Bạn chưa tham chiến đủ số trận cần thiết để vào bảng xếp hạng

Bạn không được xếp hạng: Tài khoản của bạn đã bị treo hoạt động

Bạn có tài khoản đặc biệt và không được xếp hạng

Bạn đã ẩn chỉ số của mình khỏi những người chơi khác

%
Đóng