Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

[Video] Virtually Inside the Tanks: T-55 / Type 59

Tin tức Chung
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Hãy bắt đầu chuyến hành trình mô phỏng đầu tiên với T-55 / Type 59 trong video 360 sau!

Bạn nên sử dụng Google Cardboard để có hiệu quả tốt nhất.

 Google Cardboard là gì?

Đóng