Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Bản cập nhật 10.0: Tùy chỉnh Tăng

Tin tức Chung
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Trong lần cập nhật gần nhất của World of Tanks, hệ thống tùy biến sẽ được sửa lại. Trước đây, biểu tượng và chữ khắc chỉ được dùng với mục đích thẩm mỹ. Những lợi ích thực tế chỉ có được trong ngụy trang bằng cách tăng cường bảo vệ cho tăng trong chiến đấu. Rồi đây, biểu tượng và chữ khắc cũng sẽ hữu ích như ngụy trang.

 

Bản Cập nhật 10.0 có gì mới?

Trong bản 10.0, các biểu tượng và chữ khắc sẽ có những thay đổi lớn. Giờ đây, biểu tượng không những có hình thức nổi bật mà còn có thể cải thiện chuyên môn chính của thành viên kíp lái.

Tác dụng hỗ trợ chuyên môn chính có thể được áp dụng cho mọi thành viên kíp lái, tác động tới toàn bộ hoặc từng thành viên tùy vào từng người.

Tác dụng cá nhân và tác dụng cho mọi thành viên kíp lái được chia làm hai loại:

  •       Tác dụng vĩnh viễn – hỗ trợ cho những chuyên môn chính của kíp lái, có tác dụng trong cả trận đánh.
  •       Tác dụng tạm thời – hỗ trợ cho những chuyên môn chính của kíp lái, có tác dụng sau khi thực hiện một số điều kiện cụ thể.

Chú ý! Tất cả biểu tượng và chữ khắc áp dụng cho tăng trước 10.0 vẫn được duy trì. Ngoài ra, tác dụng hỗ trợ cho chuyên môn chính của kíp lái sẽ có tác dụng dù ngày áp dụng chữ khắc hoặc biểu tượng trên tăng là ngày nào.

Thông tin chi tiết hơn về các tác dụng:

Tác dụng hỗ trợ chuyên môn chính hoạt động như thế nào?

Mỗi biểu tượng hoặc chữ khắc áp dụng cho mỗi tăng mang lại một số tác dụng hỗ trợ cụ thể cho những chuyên môn chính. Tác dụng hỗ trợ cho toàn bộ thành viên kíp lái có tác dụng cho toàn kíp lái, và tùy thuộc vào các điều kiện kích hoạt, có tác dụng cộng thêm 1% (Tác dụng hỗ trợ vĩnh viễn) hoặc 2% (Tác dụng hỗ trợ tạm thời) cho chuyên môn chính của toàn đội. Tác dụng hỗ trợ cá nhân có tác dụng tương tự: cộng thêm 2% cho Tác dụng hỗ trợ được kích hoạt vĩnh viễn, và 3% cho các Tác dụng hỗ trợ được kích hoạt sau khi thực hiện một số điều kiện cụ thể. Những Tác dụng hỗ trợ đã kích hoạt sẽ được hiển thị trên phần chuyên môn chính phía bên trái màn hình.

 

Tổng kết 

Mỗi tăng có tối đa hai biểu tượng và hai chữ khắc. Tác dụng hỗ trợ từ những biểu tượng và chữ khắc khác nhau có thể được kết hợp trong trường hợp áp dụng cho một số thành viên cụ thể hoặc toàn bộ líp lái.

  •     Những tác dụng hỗ trợ giống nhau từ những biểu tượng và chữ khắc khác nhau được cộng dồn.
  •     Một biểu tượng hay chữ khắc mang tới tác dụng hỗ trợ cho một thành viên cụ thể của kíp lái sẽ có tác dụng cho toàn bộ thành viên kíp lái có chuyên môn tương tự (ví dụ: hai nạp đạn viên trong tăng IS-7)
  •     Nếu một thành viên nào đó trong đội sở hữu nhiều chuyên môn (ví dụ: chỉ huy và liên lạc viên cùng một lúc), tác dụng hỗ trợ được cộng dồn cho mỗi chuyên môn. Ví dụ: đối với các biểu tượng và chữ khắc đã áp dụng, chỉ huy được cộng 2%, toàn bộ thành viên líp lái được cộng 1% và liên lạc viên được cộng 2%. Tổng lại, chỉ huy sẽ được cộng 3% cho chuyên môn chính của mình, con số này sẽ được hiển thị trên khu vực chuyên môn chính và liên lạc viên được cộng thêm 3%.

Mỗi biểu tượng hoặc chữ khắc áp dụng cho mỗi tăng mang lại một số Tác dụng hỗ trợ cụ thể cho những chuyên môn chính. Tác dụng hỗ trợ cho toàn bộ thành viên kíp lái có tác dụng cho toàn kíp lái, và tùy thuộc vào các điều kiện kích hoạt, có tác dụng cộng thêm 1% (Tác dụng hỗ trợ vĩnh viễn) hoặc 2% (Tác dụng hỗ trợ tạm thời) cho chuyên môn chính của toàn đội. Tác dụng hỗ trợ cá nhân có tác dụng tương tự: cộng thêm 2% cho Tác dụng hỗ trợ được kích hoạt vĩnh viễn, và 3% cho các Tác dụng hỗ trợ được kích hoạt sau khi thực hiện một số điều kiện cụ thể. Những Tác dụng hỗ trợ đã kích hoạt sẽ được hiển thị trên phần chuyên môn chính phía bên trái màn hình.

Mỗi biểu tượng hoặc chữ khắc áp dụng cho mỗi tăng mang lại một số Tác dụng hỗ trợ cụ thể cho những chuyên môn chính. Tác dụng hỗ trợ cho toàn bộ thành viên kíp lái có tác dụng cho toàn kíp lái, và tùy thuộc vào các điều kiện kích hoạt, có tác dụng cộng thêm 1% (Tác dụng hỗ trợ vĩnh viễn) hoặc 2% (Tác dụng hỗ trợ tạm thời) cho chuyên môn chính của toàn đội. Tác dụng hỗ trợ cá nhân có tác dụng tương tự: cộng thêm 2% cho Tác dụng hỗ trợ được kích hoạt vĩnh viễn, và 3% cho các Tác dụng hỗ trợ được kích hoạt sau khi thực hiện một số điều kiện cụ thể. Những Tác dụng hỗ trợ đã kích hoạt sẽ được hiển thị trên phần chuyên môn chính phía bên trái màn hình.

Đóng