Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

RNG: No Comments Tập 40

Tin tức Chung
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Tank Commanders,

Just when you think you’ve seen everything, RNG finds new ways to surprise you. Check out this video and bear witness to a new level of crazy! 

Đóng