Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Khuyến mại Tháng: 8/2015

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Chúng tôi sẽ tung một chuỗi nhiệm vụ mới cho cả tháng 8 với phần thưởng vật phẩm giá trị cùng Bộ ổn định dọc Mk.2. Lần này bạn sẽ cần tham gia các Trận đánh Đấu đội Xếp hạng.

Xông lên!


Khuyến mại Tháng: 8/2015

Bắt đầu Sự kiện: 1/8/2015 (thứ 7) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 1/9/2015 (thứ 3) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Nhiệm vụ

 

Climbing the Ladder

Nhiệm vụ: Climbing the Ladder I

Thắng Trận đánh Đấu Đội Xếp hạng (7v7). Có thể làm nhiều lần.

Phần thưởng:

 • x1.2 EXP Kíp lái

 

Nhiệm vụ: Climbing the Ladder II

Hoàn thành Nhiệm vụ: Climbing the Ladder I năm lần. Mỗi tài khoản làm tối đa 10 lần.

Phần thưởng:

 • 2x Bộ cứu thương cỡ nhỏ
 • 2x Hộp sửa chữa loại nhỏ
 • 2x Bình chữa cháy bằng tay

 

Nhiệm vụ: Climbing the Ladder III

Hoàn thành Nhiệm vụ: Climbing the Ladder I mười lần. Mỗi tài khoản làm tối đa 5 lần.

Phần thưởng:

 • 2x Bộ cứu thương cỡ lớn
 • 2x Hộp sửa chữa loại lớn
 • 2x Bình chữa cháy tự động

 

Nhiệm vụ: Climbing the Ladder IV

Hoàn thành Nhiệm vụ: Climbing the Ladder I hai mươi lần. Mỗi tài khoản làm tối đa 2 lần.

Phần thưởng:

 

 • 2x Bộ cứu thương cỡ nhỏ
 • 2x Hộp sửa chữa loại nhỏ
 • 2x Bình chữa cháy bằng tay
 • 2x Bộ cứu thương cỡ lớn
 • 2x Hộp sửa chữa loại lớn
 • 2x Bình chữa cháy tự động

 

Nhiệm vụ: Climbing the Ladder V

Hoàn thành Nhiệm vụ: Climbing the Ladder I năm mươi lần. Mỗi tài khoản chỉ có thể làm 1 lần.

Phần thưởng:

 • 1x Bộ ổn định dọc Mk. 2

 

 

Đóng