Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Nhiệm vụ và Khuyến mãi 27/6/2014

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Những chiến xa Pháp sẽ là tiêu điểm của sơ đồ công nghệ tuần này! Chúng tôi sẽ đưa ra chương trình khuyến mại cho các tăng Tiers 2 - 7 nên hãy mua ngay ELC AMX với giá chỉ bằng một nửa giá cũ. Trang bị xong rồi thì bạn hãy ra trận ngay, hoàn thành các nhiệm vụ mới để nhận lấy quà tặng là vật phẩm và tiền. 

Chúng tôi đã thêm một số nhiệm vụ mới cho trận Tobruk trong chế độ Trận đánh Lịch sử - các bạn sẽ nhận thêm EXP sau khi hoàn thành các nhiệm vụ này. Mấy chiếc tăng tier thấp của bạn lâu này vẫn nằm đóng bụi? Hãy cho chúng cơ hội quay lại thời kỳ hoàng kim!  Khác với Tiêu điểm sơ đồ công nghệ, nhiệm vụ này sẽ kéo dài cả tháng nên bạn có thể chơi bao nhiêu lần tùy thích. 

Ra trận thôi!


27/6- 30/7: Trận đánh Lịch sử: Bao vây Tobruk

Ngày bắt đầu Sự kiện: 27 tháng 6 năm 2014 (thứ 6) lúc 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 30 tháng 7 2014 (thứ 4) lúc 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

27/6- 30/7: Significant Contribution
Nhận 500 EXP nếu gây ra 1.000 Sát thương Phát hiện trong Trận đánh Lịch sử

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Chỉ áp dụng cho chế độ Trận đánh Lịch sử
 • Các nhiệm vụ làm nhiều lần
 • Gây ra 1.000 Sát thương Phát hiện
 • 500 EXP

27/6- 30/7: Towards New Victories
x1.5 EXP và EXP kíp lái nếu thắng Trận đánh Lịch sử

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Chỉ áp dụng cho chế độ Trận đánh Lịch sử
 • Các nhiệm vụ làm nhiều lần
 • Thắng trận đánh
 • Nhận ít nhất 150 EXP
 • x1.5 EXP
 • x1.5 EXP kíp lái

27/6- 4/7: Tiêu điểm Sơ đồ Công nghệ Pháp 

Ngày bắt đầu Sự kiện: 27 tháng 6 năm 2014 (thứ 6lúc 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 4 tháng 7 năm 2014 (thứ 6) lúc 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

 Giảm giá 50% và x1.5 tiền kiếm được cho các tăng sau:


Chú ý:Chỉ Top 10 game thủ nhiều EXP nhất mới được nhận phần quà này

Tất cả chiến xa Pháp mua bằng Tiền - Tier II - V 

Giảm giá 30% và x1.2 tiền kiếm được cho các tăng sau:

 
Chú ý:Chỉ Top 10 game thủ nhiều EXP nhất mới được nhận phần quà này

Tất cả chiến xa Pháp mua bằng Tiền -  Tier VI - VII 

 Giảm giá 50% cho tăng Premium sau:

Tier III TD FCM 36 Pak40

 Giảm giá 15% cho tăng Premium sau:

Tier VIII HT FCM 50t

  Giảm giá 50% cho các vật phẩm

 

27 June - 4 July: Nhiệm vụ - French Engagement: Ngẫu nhiên
Nhận 50.000 Tiền và x3 Cà phê đặc nếu gây 50.000 sát thương khi chơi Trận đánh Ngẫu nhiên

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Chỉ áp dụng khi chơi Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Chỉ áp dụng với tăng Pháp
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 50.000 sát thương
 • 50.000 Tiền
 • x3 Cà phê đặc

27/6- 4/7: Nhiệm vụ - French Engagement: 7v7
Nhận 50.000 Tiền và x3 Cà phê đặc nếu gây 35.000 sát thương khi Đấu Đội 7v7

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Chỉ áp dụng khi Đấu Đội 7v7
 • Chỉ áp dụng với tăng Pháp
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 35.000 sát thương
 • 50.000 Tiền
 • x3 Cà phê đặc

27/6- 4/7: Nhiệm vụ - French Engagement: TC
Nhận 50.000 Tiền và x3 Cà phê đặc nếu gây 25.000 sát thương khi Đấu Đại đội

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Chỉ áp dụng khi Đấu Đại đội
 • Chỉ áp dụng với tăng Pháp
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 25.000 sát thương
 • 50.000 Tiền
 • x3 Cà phê đặc

27/6- 4/7: Nhiệm vụ - French Engagement
Nhận 250.000 Tiền và x5 Cà phê đặc nếu hoàn thành các nhiệm vụ sau

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Hoàn thành các nhiệm vụ sau:
  • French Engagement - Random
  • French Engagement - 7v7
  • French Engagement - TC
 • 250.000 Tiền
 • x5 Cà phê đặc

27 - 28/6: June Fabulous Friday EXP Bonus #4

Ngày bắt đầu Sự kiện: 27 tháng 6 năm 2014 (thứ 6) lúc 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 28 tháng 6 năm 2014 (thứ 7) lúc 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

27 - 28/6: June Fabulous Friday EXP Bonus #4
x2 EXP nếu trong Top 5 sát thương và Top 10 hỗ trợ

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Chỉ áp dụng khi chơi Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Các nhiệm vụ làm nhiều lần
 • Thắng trận đánh

 • Trong Top 5 sát thương của đội
 • Top 10 sát thương hỗ trợ của đội
 • x2 EXP

28 - 30/6: June First Victory Bonus #4

Ngày bắt đầu Sự kiện: 28 tháng 6 năm 2014 (thứ 7) lúc 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 30 tháng 6 năm 2014 (thứ 2) lúc 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

28 - 30/6: June First Victory Bonus #4
x3 EXP cho mỗi Chiến thắng Đầu tiên trong Ngày

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Chỉ áp dụng khi chơi Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi chiến xa chỉ được nhận 1 lần/ngày
 • Giành Chiến thắng Đầu tiên trong Ngày
 • x3 EXP

 

Đóng