Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Nhiệm vụ và Khuyến mại ngày 15/8/2014

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Tài khoản Premium Premium luôn cực kỳ hữu dụng. Dù trên lý thuyết, EXP và Tiền nhận thêm nhờ tài khoản Premium có vẻ khiêm tốn nhưng bất cứ ai đã từng dùng qua thì đều đồng ý rằng lượng EXP và Tiền này sẽ tích lũy rất nhanh chóng. 

Những nhiệm vụ mới tuần này sẽ mang đến cho bạn cơ hội nhận 3 Ngày Premium cùng với hàng loạt các vật dụng khác. Hãy cố gắng hết mình và bạn sẽ thấy lượng EXP và Tiền trong tài khoản Premium của mình tăng nhanh như thế nào!

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng giảm giá cho đồ ngụy trang và các thiết bị credit. Bãn vẫn chưa kíp nâng cấp tăng yêu thích của mình trong đợt giảm giá lần trước? Đây chính là cơ hội thứ 2 của bạn. 

Fabulous Friday và First Victory đã quay trở lại. Và có lẽ một trận đua sẽ diễn ra vào tuần này ... 

Ra trận thôi!


15 - 22/8: Mid August Missions

Ngày bắt đầu Sự kiện: 15/8/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 22/8/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

 Giảm giá 30% khi mua ngụy trang
 Giảm giá 30% khi mua thiết bị credit

 

Nhiệm vụ: Damage Check Point USSR
Nhận 5 Lương thực Bổ sung nếu gây 50.000 sát thương khi dùng tăng Liên Xô 

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Liên Xô
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 50.000 sát thương
 • Trong Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất của đội vì sát thương
 • 5x Lương thực Bổ sung

Nhiệm vụ: Damage Check Point France
Nhận 5 Cà phê Đặc nếu gây 50.000 sát thương khi dùng tăng Pháp

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Pháp
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 50.000 sát thương
 • Trong Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất của đội vì sát thương
 • 5x Cà phê Đặc

Nhiệm vụ: Damage Check Point USA
Nhận 5 Thùng Cola nếu gây 50.000 sát thương khi dùng tăng Mỹ

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Mỹ
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 50.000 sát thương
 • Trong Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất của đội vì sát thương
 • 5x Thùng Cola

Nhiệm vụ: Damage Check Point UK
Nhận 5 Bánh Pudding và Trà nếu gây 50.000 sát thương khi dùng tăng Anh

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Anh
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 50.000 sát thương
 • Trong Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất của đội vì sát thương
 • 5x Bánh Pudding và Trà

Nhiệm vụ: Damage Check Point Germany
Nhận 5 Chocolate nếu gây 50.000 sát thương khi dùng tăng Đức

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Đức
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 50.000 sát thương
 • Trong Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất của đội vì sát thương
 • 5x Chocolate

Nhiệm vụ: Damage Check Point China
Nhận 5 Lương khô nếu gây 50.000 sát thương khi dùng tăng Trung Quốc

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Trung Quốc
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 50.000 sát thương
 • Trong Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất của đội vì sát thương
 • 5x Lương khô

Nhiệm vụ: Damage Check Point Japan
Nhận 5 Cơm nắm nếu gây 50.000 sát thương khi dùng tăng Nhật

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tier IV trở lên
 • Tăng Nhật
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Gây 50.000 sát thương
 • Trong Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất của đội vì sát thương
 • 5x Cơm nắm

Nhiệm vụ: Damage Mission
Nhận 3 Ngày Premium nếu hoàn thành các nhiệm vụ sau

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần
 • Hoàn thành các nhiệm vụ sau:
  • Damage Check Point USSR
  • Damage Check Point France
  • Damage Check Point USA
  • Damage Check Point UK
  • Damage Check Point Germany
  • Damage Check Point China
  • Damage Check Point Japan
 • 3 Ngày Premium

15 - 16/8: August Fabulous Friday EXP Bonus #2

Ngày bắt đầu Sự kiện: 15/8/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 16/8/2014 (thứ 7) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

August Fabulous Friday EXP Bonus #2
x2 EXP trong Top 3 game thủ gây ra nhiều sát thương nhất đội

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Tất cả các trận đánh
 • Nhiệm vụ làm nhiều lần
 • Thắng trận đánh

 • Trong Top 3 game thủ gây ra nhiều sát thương nhất đội
 • x2 EXP

16 - 18/8: August First Victory Bonus #2

Ngày bắt đầu Sự kiện: 16/8/2014 (thứ 7) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 18/8/2014 (thứ 2) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

August First Victory Bonus #2
x3 EXP cho mỗi Chiến thắng Đầu tiên trong Ngày
Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tăng chỉ được nhận 1 lần/ngày
 • Giành Chiến thắng Đầu tiên trong Ngày
 • x3 EXP

Nhiệm vụ: Team Battle Support
x3 EXP Kíp lái cho mỗi Chiến thắng

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Đấu đội 7v7 và Trận đánh Pháo đài
 • Nhiệm vụ làm nhiều lần
 • Thắng trận đánh
 • Phải đang tham gia một clan
 • x3 EXP Kíp lái

 

Đóng