Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

[CUỘC THI] Bao vây Tobruk

Cuộc thi
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Bạn sẽ tham gia bảo vệ hay tấn công thành phố? 

 

[CUỘC THI] Bao vây Tobruk

Ngày bắt đầu Sự kiện: 27 tháng 6 năm 2014 (thứ 6) lúc 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 11 tháng 7 năm 2014 (thứ 6) lúc 13:00 giờ VN

 

Quy định:

 1. Giới hạn các tăng được sử dụng trong Trận đánh Lịch sử Bao vây Tobruk:
 2. Gửi ảnh màn hình chụp thanh Điểm Cá nhân trong màn hình Kết quả Trận đấu hoàn thành các yêu cầu sau: 
  • Thắng Trận đánh Lịch sử Bao vây Tobruk
  • Sống sót sau Trận đấu
 3. Các nhận xét được sửa sẽ KHÔNG được chấp nhận.
 4. Mỗi bài dự thi chỉ gửi kèm MỘT ảnh chụp màn hình. Gửi nhiều hơn sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 
 5. Chỉ ảnh chụp màn hình từ trận đánh diễn ra trong thời gian sự kiện mới hợp lệ.

 

Hạng mục Giải thưởng:

 • Allied Achievement (1000, 1 người thắng cuộc):
  • Game thủ có bài dự thi hợp lệ và đạt số điểm cao nhất khi chơi tăng Anh. 
 • Axis Advantage (1000, 1 người thắng cuộc):
  • Game thủ có bài dự thi hợp lệ và đạt số điểm cao nhất khi chơi tăng Anh.
 • Successful Defense (500, 5 người thắng cuộc)
  • Chọn ngẫu nhiên từ các bài dự thi hợp lệ chơi tăng Anh, không tính người thắng cuộc Allied Achievement.
 • Blockade Breakers (500, 5 người thắng cuộc)
  • Chọn ngẫu nhiên từ các bài dự thi hợp lệ chơi tăng Đức, không tính người thắng cuộc  Axis Advantage.

 

Note:

 • Game thủ có thể nộp nhiều bài dự thi nhưng chỉ được thắng một lần. 
 • Trong trường hợp hai hay nhiều game thủ bằng điểm trong trong hạng mục Allied Achievement hoặc Axis Advantage thì game thủ nào nộp bài dự thi trước sẽ là người thắng cuộc.

 

Nộp bài dự thi ở đây

Đóng