Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

[Clan Wars] Quy định Chiến dịch Sừng Châu Phi

Clan Wars
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến,

Chiến dịch Sừng Châu Phi sẽ bắt đầu vào tuần sau? Bạn đã sẵn sàng quay trở lại chiến trường chưa?

Sau đây là toàn bộ luật và quy định của sự kiện. Hẹn gặp lại trên Bản đồ Chiến sự!


Quy định Chung

 • Sự kiện sẽ bắt đầu từ lúc 04:00 giờ VN ngày 14/10/2015 đến XX:XX giờ VN ngày 23/10/2015 Bản đồ Chiến sự.
 • Tất cả clan đều được tham gia sự kiện - kể cả các clan mới thành lập.
 • Đặc điểm:
  • Lái tăng Cấp VIII trong tất cả các trận đánh của sự kiện.
  • Thể thức trận đánh: 10 vs 10.
  • Thời gian trận đánh: 15 phút
  • Mở chế độ "Sương mù Chiến tranh".
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả các vùng đất đều có thể bị đổ bộ.
  • Tối đa 64 đội có thể tham gia giải đấu đổ bộ.
  • Tắt Khóa tăng.
  • Tắt mô-đun sư đoàn.
  • Có cơ hội tham gia giải đấu đổ bộ sau khi đã chiếm được vùng đất trên mặt trận.
  • Thu nhập ở tất cả các vùng đất đều đứng ở mức 600 vàng/ngày.
  • Không thể nâng cấp các vùng đất trên mặt trận của sự kiện.

Quy định Đặc biệt

Sự kiện lần này gồm một chuỗi các nhiệm vụ liên tiếp được giao riêng biệt cho từng clan. Thông tin về nhiệm vụ hiện tại, tiến trình và phần thưởng sẽ được hiển thị trên giao diện của Bản đồ Chiến sự.

Các Mặt trận Đặc biệt:

 1. Mặt trận: Sừng Châu Phi Đông - 4 giờ G, 30 vùng đất
 2. Mặt trận: Sừng Châu Phi Tây - 4 giờ G, 55 vùng đất

Đổ bộ

 • Khi mở Bản đồ, bạn sẽ được yêu cầu chọn giờ G. Chỉ Chỉ huy, Phó Chỉ huy, Sĩ quan Chỉ huy Nhân lực, Sĩ quan Chỉ huy Trực chiến có quyền chọn giờ G để bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên.
 • Sau khi chọn giờ G, clan sẽ được chuyển đến mặt trận tương ứng và được giao ngẫu nhiên một vùng đất đổ bộ - đây chính là nhiệm vụ "Đổ bộ" đầu tiên.
 • Sau khi một đại diện có thẩm quyền trong clan xác nhận giờ G, clan xem như đã bắt đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ "Đổ bộ" đầu tiên chỉ kéo dài đến khi giờ G gần nhất kết thúc.
 • Nếu clan chưa chọn giờ G và đổ bộ lên một trong những vùng đất trên mặt trận, giờ G của vùng đất sẽ được xem là giờ G của clan. Clan vẫn có thể thay đổi giờ G trong tương lai.
 • Nhiệm vụ được xem là hoàn thành khi clan thắng giải đấu đổ bộ và sở hữu một vùng đất. Clan vẫn được tính là sở hữu vùng đất kể cả khi chưa đặt Sở chỉ huy.
 • Nhiệm vụ "Đổ bộ" được xem là thất bại nếu clan không sở hữu vùng đất mục tiêusau khi giờ G kết thúc.
 • Nếu nhiệm vụ "Đổ bộ" thất bại, clan sẽ được giao nhiệm vụ tiếp theo (vẫn thuộc giai đoạn đầu tiên) sau khi giờ G đầu tiên kết thúc trên vùng đất mục tiêu.
 • Clan có thể thay đổi giờ G nếu chưa kích hoạt nhiệm vụ "Chiếm đóng" hoặc "Phòng thủ".
 • Để hoàn thành nhiệm vụ "Đổ bộ", clan phải đáp ứng yêu cầu đề ra trên giao diện Bản đồ, phần Giải đấu trong hướng dẫn Bản đồ Chiến sự.

Tấn công/Phòng thủ

 • Nếu hoàn thành nhiệm vụ "Đổ bộ" và chiếm được vùng đất, clan sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo - "Chiếm đóng" - để chiếm một vùng đất được lựa chọn ngẫu nhiên xung quanh vùng đất đổ bộ. Vùng đất mục tiêu của nhiệm vụ này sẽ được có thể được chiếm đóng trong vòng 1 tiếng của Giờ G. Vùng đất được xem là bị chiếm đóng thành công sau khi kiểm soát sẽ được chuyển sang cho clan tấn công. Không cần đặt Sở chỉ huy để chiếm đóng vùng đất. Với nhiệm vụ "Chiếm đóng", clan có thời gian tới khi giờ G gần nhất kết thúc. 
 • Nhiệm vụ bị xem là 'thất bại' nếu clan không chiếm được vùng đất mục tiêu trước khi giờ G gần nhất kết thúc.
 • Trong trường hợp nhiệm vụ "Chiếm đóng" thất bại, clan sẽ ngay lập tức được nhận nhiệm vụ "Đổ bộ" mới.
 • Clan sẽ nhận nhiệm vụ "Phòng thủ" cùng lúc với nhiệm vụ "Chiếm đóng"  - mục tiêu là bảo vệ vùng đất đã chọn theo điều kiện nhiệm vụ.
 • Nhiệm vụ bị xem là thất bại nếu vùng đất mục tiêu không thuộc về clan trước khi giờ G gần nhất kết thúc.
 • Mỗi bước trong nhiệm vụ "Chiếm đóng" sẽ tăng phần thưởng clan nhận được cho nhiệm vụ "Chiếm đóng" và "Phòng thủ". Nếu nhiệm vụ "Chiếm đóng" thất bại, tiến trình này sẽ bắt đầu lại với giá trị ban đầu.
 • Tiến trình của nhiệm vụ "Phòng thủ" phụ thuộc vào tiến trình nhiệm vụ "Chiếm đóng". Bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ "Chiếm đóng" nếu muốn tăng phần thưởng cho nhiệm vụ "Phòng thủ".
 • Nếu clan đã kích hoạt nhiệm vụ "Phòng thủ" nhưng bị xóa bỏ khỏi bản đồ, clan có thể thực hiện nhiệm vụ đó nếu có thể chiếm vùng đất mục tiêu trong giải đấu đổ bộ trước khi nhiệm vụ hết hạn.

Nhiệm vụ bổ sung

 • Có thể giành Điểm Danh vọng clan bằng cách thực hiện nhiệm vụ chính hoặc ngăn cản các clan khác thực hiện nhiệm vụ của họ. 
 • Nếu một clan can thiệp vào tiến trình thực hiện nhiệm của một hoặc nhiều clan khác, nếu chiếm được vùng đất mục tiêu trong khuôn khổ nhiệm vụ, clan đó sẽ nhận được 10% Điểm Danh vọng, clan hoặc các clan đang thực hiện chuỗi nhiệm vụ "Capture" hoặc "Phòng thủ" sẽ phải tham chiến để giành lại vùng đất mục tiêu.
 • Thông tin về phần thưởng cho mỗi vùng đất sẽ hiển thị trên giao diện Bản đồ Chiến sự.
 • Ví dụ, nếu một clan can thiệp vào tiến trình của 2 clan, phần thưởng sẽ được cộng dồn - 10% Điểm Danh vọng của cả 2 clan đối địch.

Điểm Danh vọng

Cả Điểm Danh vọng clan và cá nhân sẽ được xếp hạng riêng biệt trên mỗi mặt trận. Nếu một clan tham gia cả 2 mặt trận, clan đó sẽ nhận được điểm thưởng từ cả 2 mặt trận

Điểm Danh vọng Clan

Clan sẽ nhận được Điểm Danh vọng bằng cách hoàn thành nhiệm vụ sự kiện hoặc tham gia các trận đánh thông thường theo các điều kiện sau:

 • Nhiệm vụ "Đổ bộ" - 500 Điểm Danh vọng
 • Số Điểm Danh vọng khi thực hiện nhiệm vụ "Chiếm đóng" và "Phòng thủ" sẽ được tính theo các bước trong nhiệm vụ "Chiếm đóng" - số lượng nhiệm vụ thành công liên tiếp. 
BướcChiếm đóngPhòng thủ
0 1.000 500
1 1.500 750
2 2.000 1.000
3 2.500 1.200
4 3.000 1.500
5 3.500 1.700
6 4.000 2.000
7 4.500 2.200
8 5.000 2.500

 

Cuối mỗi trận đánh, Điểm Danh vọng clan sẽ được chia đồng đều cho tất cả các thành viên clan đã tham gia trận đánh.

Điểm Danh vọng Cá nhân

Điểm Danh vọng Cá nhân được tính theo công thức sau:

Fame_Points - Điểm Danh vọng

Fame_Points_base - Hệ số Điểm Danh vọng hiện tại - 500

Battle_Type - Hệ số loại trận đánh

Evet_Value_c - Hệ số sự kiện game - 1

Еlo_c - ELO- Hệ số xếp hạng

Team_XP - Lượng EXP một đội nhận được trong trận đánh 

Battle_XP - Lượng EXP chung mà cả 2 đội nhận được trong trận đánh

Team_Size - Quy mô của đội, tiêu chuẩn 10 thành viên

Hệ số cộng điểm

Bảng dưới đấy thể hiện tất cả hệ số cộng điểm trong sự kiện. Tổng Điểm Danh vọng được tính sau khi áp dụng tất cả các hệ số. 

Hệ số loại trận đánh

Loại trận đánhHệ số
Giải đấu Kẻ thách thức 1
Tranh đấu với chủ sở hữu vùng đất 5

 

Hệ số xếp hạng ELO

ELO Rating of enemy clanElo_c
< = 1.000 1.0
1.001 - 1.200 1.1
1.201 - 1.400 1.2
1,.401 - 1.600 1.3
1.601 - 1.800 1.4
1.801 - 2.000 1.5

Chế tài Xử phạt

 • Trong sự kiện "Chiến dịch Sừng Châu Phi", chúng tôi sẽ áp dụng chế tài xử phạt nhằm bảo vệ các clan thi đấu nghiêm túc trước các đối thủ cố tình vắng mặt trong trận đánh. Hệ thống này sẽ hoạt động tự động và xử lý thông tin vào cuối trận đánh.
 • Nếu một clan có sư đoàn trên lãnh thổ mà tham chiến với ít hơn 8 thành viên tham gia trận đánh, clan sẽ bị phạt.
 • Clan vi phạm càng nhiều quy định thì bị phạt càng nặng.
 • Trong 3 lần vi phạm đầu tiên, clan sẽ bị nhận cảnh cáo. Sang lần thứ 4, clan sẽ bị phạt sau mỗi lần bi phạm.
 • Hệ thống được thiết kế để đánh giá mức độ vi phạm dựa trên thông tin cơ bản về vi phạm trong vòng 7 ngày gần nhất.
 • Sau đây là danh sách vi phạm và hình phạt tương ứng (áp dụng sau 3 lần bị cảnh cáo):

  Số trận đánh vắng mặt trong 7 ngày gần nhấtHình phạt
  1 Nhận cảnh cáo
  2
  1. 10% Điểm Danh vọng clan giành được
  2. 10% Vốn Ưu thế của clan
  3
  1. 10% Điểm Danh vọng clan giành được
  2. 20% Vốn Ưu thế của clan
  3. 50% đăng ký tham gia giải đấu đổ bộ trên mặt trận sự kiện
  Từ 4 trở lên
  1. 10% Điểm Danh vọng clan giành được
  2. 30% Vốn Ưu thế của clan
  3. 100% đăng  tham gia giải đấu đổ bộ trên mặt trận sự kiện
 • Ví dụ:
  • Nếu clan vi phạm lần đầu 4 ngày trước và vi phạm lần 2 vào ngày hôm nay, hệ thống sẽ đánh giá số lần vi phạm trong 7 ngày gần nhất và áp dụng hình phạt số 2.
 • Nếu cả 2 clan không tham gia trận đánh, hệ thống sẽ xem như cả 2 cùng vi phạm.

  Chú ý: Dàn xếp trận đánh ảo cũng được xem là vi phạm quy định sự kiện - toàn bộ Điểm Danh vọng clan và cá nhân sẽ bị huy đồng thời toàn bộ tài khoản sẽ bị khóa.

 • Nếu xảy ra tranh cãi về cách phân chia Điểm Danh vọng (nghi ngờ dàn xếp trận đánh, etc.), BQT game có quyền yêu cầu gửi replay trận đánh, ảnh màn hình và các thông tin liên quan. Nếu các thông tin cần thiết không được cung cấp, BQT có quyền áp dụng hình phạt với cá nhân/tổ chức ngi ngờ vi phạm quy định. Chúng tôi khuyên toàn bộ game thủ nên sử dụng tính năng "Replay trận đánh".

Phần thưởng và Huân chương

 • Phần thưởng chính của Chiến dịch Sừng Châu Phi là 300 chiếc FCM50t Cấp VIII của Pháp và 1.500 T23E3 Cấp VII của Mỹ - trao theo các điều kiện sau:

  Mặt trậnSố lượng vùng đấtTăng chia theo chứng chỉ clanTăng chia theo xếp hạng cá nhânTổng số tăng thưởng
  FCM 50t T23E3 T23E3 FCM 50t T23E3
  Sừng Châu Phi Đông 30 100 300 300 100 600
  Sừng Châu Phi Tây  55 200 500 400 200 900
  Tổng 85 300 800 700 300 1.500

Xếp hạng Clan

 • Cuối sự kiện, các clan đứng đầu sẽ được trao chứng chỉ nhận T23E3 and FCM50t. Chứng chỉ clan sẽ được phân chia dựa trên vị trí của các clan trên bảng xếp hạng của mặt trận. [Cập nhật]

  Mặt trậnXếp hạng ClanTăng

  Sừng Châu Phi Đông
  1 FCM 50t
  2 - 4 T23E3

  Sừng Châu Phi Tây
  1 - 2 FCM 50t
  3 - 7 T23E3
 • Mỗi chứng chỉ clan chỉ có thể đổi thành 1 tăng cho mỗi game thủ. Game thủ đã nhận tăng từ chứng chỉ clan trên một mặt trận không thể nhận tăng khác trên mặt trận còn lại hay nhận tăng dựa trên xếp hạng cá nhân.
 • Phần thưởng tăng từ chứng chỉ clan sẽ được trao cho tất cả các game thủ của clan đã chơi ít nhất 5 trận trong toàn bộ sự kiện.
 • Số tăng còn lại sẽ được phân chia cho các game thủ trong bảng xếp hạng cá nhận dựa theo hệ thống Wild-Card.
 • Các clan có Điểm Danh vọng bằng nhau sẽ nhận số chứng chỉ clan bằng nhau. Chứng chỉ clan cũng sẽ được phân chia cho số các game thủ bằng nhau như đề cập trong điểm 5.1.3 của Quy định.

Xếp hạng Cá nhân

 • Tăng trong bảng xếp hạng cá nhân sẽ được phân chia cho các game thủ giữ vị trí cao nhất trong Khán đài Danh vọng.
 • Tăng chỉ được phân chia theo bảng xếp hạng cá nhân sau khi chia theo chứng chỉ clan và hệ thống Wild-Card.

  Chú ý: Nếu một game thủ nằm trong danh sách nhận tăng thưởng theo quy định nhưng đã sở hữu tăng sso trong ga-ra thì game thủ đó sẽ nhận phần thưởng vàng thay thế:

  FCM 50t - 11.900
  T23E3 - 7.000

Huân chương trong Chiến dịch Sừng Châu Phi

Huân chươngHình ảnhĐiều kiện
Peacekeeper Trao cho game thủ tham gia ít nhất 5 trận đánh trên Bản đồ Chiến sự trong Chiến dịch Sừng Châu Phi.
Tactical Master Cấp I Trao cho game thủ thắng hơn 80% trận đánh trong Chiến dịch Sừng Châu Phi và tham gia ít nhất 20 trận.
Tactical Master Cấp II Trao cho game thủ thắng hơn 70% trận đánh trong Chiến dịch Sừng Châu Phi và tham gia ít nhất 20 trận.
Tactical Master Cấp III Trao cho game thủ thắng hơn 60% trận đánh trong Chiến dịch Sừng Châu Phi và tham gia ít nhất 20 trận.
Tactical Master Cấp IV Trao cho game thủ thắng hơn 50% trận đánh trong Chiến dịch Sừng Châu Phi và tham gia ít nhất 20 trận.
Big Game Hunter Cấp I Trao cho game thủ của clan đứng đầu Chiến dịch Sừng Châu Phi.
Big Game Hunter Cấp II Trao cho game thủ của clan đứng thứ 2 Chiến dịch Sừng Châu Phi.
Big Game Hunter Cấp III Trao cho game thủ của clan đứng thứ 3 Chiến dịch Sừng Châu Phi.

 

Đóng