Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Bảo trì Clan Wars ngày 9/9/2015

Clan Wars
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Vui lòng chú ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì Clan Wars trong khoảng thời gian sau:

Bắt đầu Bảo trì: 9/9/2015 (thứ 4) @ 12:00 giờ VN

Kết thúc Bảo trì: 9/9/2015 (thứ 4) @ 12:30 giờ VN

Trong thời gian đó game thủ không thể sử dụng các dịch vụ sau:

  • Trang chủ Clan
  • Các tính năng Clan trên trang chủ World of Tanks

Trong thời gian này, Bản đồ Chiến sự sẽ được chuyển sang trang phụ.

Cảm ơn các bạn đã thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi.

Đóng