Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Cập nhật Chính sách Đền bù Clan Wars

Clan Wars
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Chúng tôi vừa cập nhật Chính sách Đền bù liên quan đến Bản đồ Chiến sự và các vấn đề có thể xuất hiện trong chế độ Pháo đài.

Đọc Chính sách Đền bù Clan Wars

Đóng