Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Bảo trì Hệ thống Thanh toán ngày 10/9/2014

Thông báo
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

World of Tanks sẽ tiến hành bảo trì hệ thống thanh toán vào ngày 10/9/2014 (thứ 4) bắt đầu từ 19:00 giờ VN. Thời gian bao trì sẽ kéo dài trong khoảng 15-20 phút.  

Cảm ơn các bạn đã thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi!

Đóng