Thông tin về Public Test cho chế độ Pháo đài

Các chỉ huy thân mến!

Public Test chuẩn bị cho Bản cập nhật 9.3 sẽ giới thiệu những tính năng mới nhất của chế độ Pháo đài và những thay đổi so với phiên bản hiện tại. 

Pháo đài là chế độ chơi dành cho thành viên clan. Tương tự cái tài sản clan khác, nó bao gồm Sở Chỉ huy và một số tòa nhà, chiến khu. Pháo đài của clan có thể được kết nối qua bộ cài game và không liên quan đến Bản đồ Thế giới. 

Thông tin về Public Test Pháo đài

Danh sách các tính năng Pháo đài trong bản Public Test Bản cập nhật 9.3:

 • Xây dựng và nâng cấp Pháo đài lên Cấp 10. 
 • Xây các công sự có khả năng sản xuất "Tài nguyên Công nghiệp Dự bị" và nâng cấp chúng lên Cấp 10. 
 • Tham gia trận đánh Skirmish để nhận được Tài nguyên Công nghiệp với tỉ lệ lợi nhuận x5.
 • Thiết lập 'Thời gian Phòng thủ' cho Pháo đài.
 • Mọi nội dung Pháo đài trong máy chủ thực. 
  • Trong Bản cập nhật 9.3, chúng tôi dự định ra mắt các vị trí mới trong clan và nâng cấp cách thức hoạt động của các vị trí game thủ hiện tại trong clan. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến các bạn sau.

Note: Không giới hạn game thủ tham gia trận đánh Pháo đài. Game thủ có thể tham gia trận đánh một mình hoặc với game thủ.

Thông tin về Public Test Pháo đài

 1. Chỉ game thủ đăng ký tài khoản trước ngày 29/9/2014 mới được tham gia Public Test.
 2. Nếu game thủ thay đổi mật khẩu đăng nhập trước ngày 29/9/2014 thì vẫn có thể đăng nhập vào máy chủ Public Test với mật khẩu cũ.
 3. Chỉ các clan đăng ký trước ngày 29/9/2014 mới được tham gia Public Test. Vui lòng chú ý rằng tất cả clan tag sẽ bị thay đổi ngẫu nhiên trong Public Test.
 4. Game thủ chưa tham gia clan nào có thể tạo một clan test hoặc tham gia một clan trong máy chủ Public Test.
 5. Game thủ chưa tham gia clan nào có thể tạo clan miễn phí. Xem thông tin chi tiết ở đây
 6. Tất cả tính năng bao gồm hoạt động của clan, tạo clan và giao nhiệm vụ đều có thể thực hiện trên trang chủ test.

Chú ý bổ sung

Chú ý: Tất cả thay đổi mô tả sau đây chỉ áp dụng với bộ cài Public Test.

 • Game thủ phải đăng nhập vào bộ cài game Public Test trước khi thực hiện bất cứ hoạt động clan nào.
 • Tất cả thay đổi với Clan sẽ không được chuyển qua máy chủ thường sau khi Public Test đóng cửa.
 • Thay đổi đặc biệt trong chế độ Pháo đài ở máy chủ Public Test:
  • Mọi thành viên clan đều có thể xây Pháo đài.
  • Tất cả clan tag sẽ được đặt tên lại (các clan sẽ được đặt tên ngẫu nhiên).
  • Tất cả Công sự sẽ mặc định ở Cấp 4.  
  • Sở chỉ huy sẽ mặc định ở Cấp 4 và chưa đủ tài nguyên để nâng lên Cấp 5. 
  • Bất cứ thành viên clan nào cũng có thể thiết lập 'Thời gian Phòng thủ' cho Pháo đài
  • Bất cứ thành viên clan nào cũng có thể tấn công Pháo đài.
  • Trận Skirmish sẽ có tỉ lệ lợi nhuận x5. 
  • Tắt chế độ chờ 48 giờ để đổi clan trong máy chủ Public Test.

Tạo Clan Test 

Đọc Hướng dẫn/FAQ cho chế độ Pháo đài

Xem mục Pháo đài trong diễn đàn 

Đóng