Chương trình Hỗ trợ Game thủ Mới: Nhiệm vụ

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các nhiệm vụ trong Chương trình Hỗ trợ Game thủ ở đây. 

Đa số các nhiệm vụ đều có trong phần hướng dẫn cụ thể. Chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ tận dụng những cơ hội tuyệt vời này thật tốt để tiến nhanh từ tăng Tier I lên V.

Chúc vui!

Chương trình Hỗ trợ Game thủ Mới: Beginner's Walkthrough


1 - 31.10: Chương trình Hỗ trợ Game thủ Mới

Bắt đầu Sự kiện: 1/10/2014 (thứ 4) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 31/10/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Nhiệm vụ: Welcome to World of Tanks

Giới hạn Điều kiện Prizes 
 • Tham gia ít hơn 100 trận đánh
 • Mỗi tài khoản làm 1 lần
 • Đăng nhập vào World of Tanks
 • LT III T-127
 • 1 ngày Premium

Nhiệm vụ: Trận đánh Đầu tiên

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia ít hơn 100 trận đánh
 • Mỗi tài khoản làm 1 lần
 • Tham gia trận đánh đầu tiên
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 1.000 EXP

Nhiệm vụ: Trận đánh Thứ 2

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia ít hơn 100 trận đánh
 • Mỗi tài khoản làm 1 lần
 • Hoàn thành trận đánh thứ 2
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 10.000 Tiền

Nhiệm vụ: Tier II - IV Booster

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia ít hơn 100 trận đánh
 • Tăng Tier II-IV
 • Trong Top 12 game thủ nhận được nhiều EXP nhất
 • x1,5 Tiền
 • x1,5 EXP

Nhiệm vụ: Consumable Starter Pack

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia ít hơn 100 trận đánh
 • Mỗi tài khoản làm 1 lần
 • Hoàn thành trận đánh thứ 3
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 2x Bộ sửa chữa cỡ nhỏ
 • 2x Hộp cứu thương cỡ nhỏ
 • 2x Bình cứu hỏa bằng tay
 • 1x Bộ sửa chữa cỡ lớn
 • 1x Hộp cứu thương cỡ lớn
 • 1x Bình cứu hỏa tự động

Nhiệm vụ: Gold Ammunition

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia ít hơn 100 trận đánh
 • Mỗi tài khoản làm 1 lần
 • Hoàn thành 10 trận đánh
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 25x 45mm AP Composite-Rigid UBR-240PA

  (đạn Premium cho T-127)

Nhiệm vụ: Equipment Starter

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia ít hơn 100 trận đánh
 • Mỗi tài khoản làm 1 lần
 • Hoàn thành 20 trận đánh
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 1x Quạt thông gió Cấp I 

Nhiệm vụ: Achievement Challenge

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng

 • Trận đánh Ngẫu nhiên HOẶC Đấu đội 7v7 HOẶC Trận đánh Pháo đài
 • Nhận các huân chương sau:
  • Top Gun
  • Defender
  • Invader
  • Steel Wall
  • Confederate
  • Scout
  • Patrol Duty
 • x1,2 EXP Kíp lái

Nhiệm vụ: Platoon Challenge

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia Đại đội
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Hoàn thành 1 trận đánh trong đại đội
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • x1.2 EXP Kíp lái

Nhiệm vụ: You Are Not Alone

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia Đại đội
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tham gia ít hơn 100 trận đánh
 • Mỗi tài khoản làm 1 lần
 • Hoàn thành 1 trận đánh trong đại đội
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 1 ngày Premium

Nhiệm vụ: Join a Clan and Gain

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Tham gia Đại đội
 • Tham gia Clan
 • Mỗi tài khoản làm 1 lần
 • Hoàn thành 10 trận đánh
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 1x Chỗ trống trong Ga-ra

Nhiệm vụ: 7v7 Support

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Chế độ Đấu đội 7v7
 • Làm 5 lần
 • Tham gia 1 trận đánh 7v7
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 1.000 EXP
 • 1x Bình cứu hỏa tự động

Nhiệm vụ: Clan Wars Global Map Support

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng
 • Trận đánh Bản đồ Thế giới
 • Làm 5 lần
 • Tham gia 1 trận đánh Bản đồ Thế giới
 • Gây ít nhất 25 sát thương
 • 1.000 EXP
 • 1x Bình cứu hỏa tự động

 

Đóng