Quy định

Quy định tính Điểm Danh vọng 

Trong Chiến dịch lần 3, chúng tôi quyết định thay đổi quy định tính Điểm Danh vọng. Giờ đây, Điểm Danh vọng sẽ được trao cho cả clan và cá nhân từng game thủ. 

Điểm Danh vọng mà clan và game thủ giành được trong Chiến dịch lần 3 sẽ không xuất hiện khi họ rời khỏi bản đồ.  

Các thay đổi của clan không ảnh hưởng đến Điểm Danh vọng clan hay game thủ đã giành được. Sau khi game thủ rời clan, cả game thủ và clan đó đều không bị trừ Điểm Danh vọng. Khi game thủ tham gia clan mới thì clan đó sẽ được cộng thêm Điểm Danh vọng từ game thủ.

 

Cách tính Điểm Danh vọng cho Clan

Các clan tích lũy Điểm Danh vọng từ các thành viên theo quy định đặc biệt sau:  

1. Clan sẽ nhận Điểm Danh vọng thưởng nếu hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược và hoàn thành Giai đoạn 1 & 2. Điểm Danh vọng có thể giành được sẽ được công bố trong thông báo về từng giai đoạn của chiến dịch.  

2. Sau mỗi trận đánh, clan sẽ nhận được số Điểm Danh vọng bằng tổng số Điểm Danh vọng mà thành viên clan giành được. 

3. Ngoài ra, clan cũng sẽ nhận được một lượng Điểm Danh vọng cố định khi hoàn thành nhiệm vụ đổ bộ. Đọc phần 5.7 của Quy định.

 

Cách tính Điểm Danh vọng cho Game thủ

1. Game thủ sẽ nhận được Điểm Danh vọng cho mỗi trận đánh trong bản đồ Chiến dịch lần 3.

Lượng Điểm Danh vọng mà game thủ nhận được sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đánh và được tính toán như sau: 

Điểm Danh vọng của Game thủ = Exp × E × T × Z × G

 • Exp – tổng EXP của toàn bộ người tham gia trận đánh chia cho 15. Không tính EXP thưởng do tài khoản premium hoặc khuyến mại.
 • E – hệ số giai đoạn chiến dịch:
Giai đoạn Hệ số
1 1,5
2 1,1
3 1

 

 • T – hệ số loại trận đánh:
Trận đánh vùng 5
Trận đánh với clan sở hữu vùng đất để đổ bộ hoặc nổi loạn 5
Các loại trận đánh khác 1

 

 • Z – hệ số cho nhiệm vụ phụ:
Supremacy: Thắng clan có nhiều Điểm Danh vọng hơn - tính theo thời điểm đó. 1,1
Offensive Reconnaissance: Thắng trên bản đồ mà một clan đã không giành chiến thắng trong Chiến dịch; tính cả trận đánh vùng và trận đánh với clan sở hữu vùng đất. 1,5

 

Chú ý: Hệ số cho nhiệm vụ phụ của các giai đoạn sẽ được công bố trong Quy định của từng giai đoạn.

 • Hệ số G - game chỉ được dùng trong giai đoạn 3 của Chiến dịch (cách tính sẽ được công bố trong quy định của giai đoạn này). 

2. Lượng Điểm Danh vọng mà game thủ nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ đổ bộ với clan phụ thuộc vào đóng góp cá nhân của họ trong nhiệm vụ. Điểm Danh vọng một game thủ giành được sẽ không vượt quá 1/15 tổng Điểm Danh vọng mà clan giành được. 

Điểm Danh vọng của Game thủ = QP × P / A

 • QP – tổng Điểm Danh vọng khi hoàn thành nhiệm vụ (Xem phần 5.7 của Quy định)
 • P - tổng Điểm Danh vọng game thủ nhận được trong thời gian clan thực hiện nhiệm vụ đổ bộ (bao gồm trận đánh không liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ);
 • A - tổng Điểm Danh vọng mà toàn bộ thành viên clan nhận được trong thời gian clan thực hiện nhiệm vụ đổ bộ (bao gồm trận đánh không liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ).

Công thức này không tính lượng Điểm Danh vọng đặc biệt mà một game thủ có thể nhận được và chỉ tặng thưởng cho game thủ nào tham gia các trận đánh nhằm hoàn thành nhiệm vụ. 

 

3. Trường hợp đặc biệt: hoàn thành nhiệm vụ mà không cần tham gia trận đánh.

Nếu không thành viên nào của clan tham gia trận đánh để hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được chia đều cho toàn bộ thành viên clan. Một game thủ không nhận quá 1/15 phần thưởng. 

Chú ý: Nếu game thủ rời clan trước khi nhiệm vụ được hoàn thành thì game thủ ấy vẫn nhận được phần thưởng của mình. 

 

4. Game thủ đang trong clan và đứng trong top 3 trong giai đoạn 1 & 2 sẽ nhận được phần thưởng sau: 

 • Hạng 1 - x3 Điểm Danh vọng nhận được trong giai đoạn đó;
 • Hạng 2 - x2 Điểm Danh vọng nhận được trong giai đoạn đó;
 • Hạng 3 - x1,5 Điểm Danh vọng nhận được trong giai đoạn đó.

Nếu xảy ra khiếu nại về cách tính Điểm Danh vọng (nghi ngờ dàn xếp trận đánh, etc.), BQT World of Tanks có thể yêu cầu game thủ gửi replay trận đánh, ảnh màn hình hoặc các thông tin cần thiết khác. Nếu những thông tin này không được cung cấp, quyết định cuối cùng thuộc về BQT World of Tanks. Chúng tôi khuyên các bạn nên bật chế độ lưu replay trong game. 

Đóng