Hướng dẫn Victory & Fame Points Guide cho sự kiện World on Fire

Với sự kiện World on Fire trong Clan Wars, game thủ và clan có thể lần lượt nhận được Fame Points (Điểm Danh vọng) và Victory Points (Điểm Chiến thắng). Số điểm này sẽ quyết định người thắng cuộc cuối cùng của sự kiện để nhận được những phần thưởng giá trị.

Sau đây chúng tôi sẽ mô tả chi tiết các quy định nhận và đền bù Victory và Fame Points.


Victory Points (Điểm Chiến thắng)

Victory points được trao cho clan hoàn thành nhiệm vụ, thắng các trận đánh hoặc chiếm được các lãnh thổ trong sự kiện World on Fire.

Khi sự kiện diễn ra, mỗi vùng đất bị chiếm đóng sẽ mang đến cho clan sở hữu 100 Victory Points mỗi lượt (ví dụ 2,400 Victory Points trong 24 giờ).

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Victory Points không thể chuyển thành vàng và ngược lại.

Nếu thắng trận đánh Revolt hoặc trận đua chiếm đóng thì một clan sẽ nhận được 75% Victory Points mà clan thua nhận được. Ví dụ, nếu Clan A thắng Clan B trong trận Revolt hoặc trong cuộc đua chiếm đóng, Clan B đã giữ vùng đất đó trong 10 lượt thì bây giờ Clan A sẽ nhận được 750 Victory Points.

Đồng thời, Clan B sẽ mất 75% Victory Points kiếm được từ vùng đất đó vì đã để thua Clan A. Tương đương 750 Victory Points theo như ví dụ trên.

25% Victory Points còn lại vẫn thuộc quyền sở hữu của Clan B và sẽ không bị khấu trừ đến hết sự kiện và khi các điểm số được tính toán.

Note: Nếu clan rời khỏi Global Map (Bản đồ Thế giới) trong thời gian diễn ra sự kiện thì toàn bộ Victory Points kiếm được từ các vùng đất sở hữu sẽ bị mất.


Fame Points (Điểm Danh vọng)

Khác với Victory Points (dành cho các clan), các game thủ có thể nhận được Fame Points mà không cần liên quan đến clan. Nếu một game thủ rời clan và tham gia một clan khác, Fame Points vẫn được giữ nguyên.

Cách kiếm Fame Points:

 • Fame Points được trao cho các thành viên clan vì những cống hiến trong các trận đánh thuộc sự kiện World on Fire.
 • Số Fame Points cơ bản mà game thủ nhận được trong sự kiện sẽ bằng với số điểm kinh nghiệm mà đội của họ nhận được.
  • Số “điểm kinh nghiệm trung bình” này không được tính vào điểm thưởng do Tài khoản Premium hay các sự kiện đặc biệt hàng tuần.
 • Game thủ tham gia các trận đánh chiếm đất sẽ nhận được số điểm gấp 5 lần điểm Fame Points cơ bản.
  • Các trận đánh ở vùng đất Nổi loạn không được áp dụng quy định nhân 5 lần.
  • Các trận đánh trong cuộc đua chiếm đóng không được áp dụng quy định nhân 5 lần.
   • Các trận đánh cuối cùng với clan sở hữu vùng đất hay giữa các lực lượng chiếm đóng vẫn được áp dụng quy định nhân 5 lần.
 • Số Fame Points cuối cùng sẽ được tính sau khi áp dụng các quy định điều chỉnh. Bạn có thể xem thể thông tin chi tiết về các quy định này ở  Các quy định cho sự kiện World on Fire.

Đền bù Victory Points

Quy định đền bù Victory Points như sau:

 • Nếu một trận đánh chiếm đất giữa 2 clan không có kết quả do lý do kỹ thuật, chế độ đền bù Victory Points sẽ được áp dụng.
 • Nếu tất cả các clan không thể tham gia Global Map, chế độ đền bù Victory Points sẽ không được áp dụng.
 • Trong trường hợp lỗi kỹ thuật xảy ra với từng clan riêng lẻ, chế độ đền bù Victory Points có thể được áp dụng nếu Trung tâm Hỗ trợ nhận được các thắc mắc liên quan. Các thông tin dưới đấy phải được ghi rõ trong thắc mắc:
  • Ngày và thời gian xảy ra lỗi
  • Thông tin chi tiêt về lỗi gặp phải (Ví dụ: clan/vùng đất liên quan, etc.)
  • Bằng chứng chứng mình lỗi xảy ra (Ví dụ: ảnh chụp màn hình, replays, etc.)

Chú ý: Các thắc mắc không ghi đủ thông tin sẽ không được xử lý.

 • Tất cả các quyết định liên quan đến đền bù Victory Points sẽ do Wargaming Administration đưa ra và được xử lý theo từng trường hợp.

Đền bù Fame Points

Quy định đền bù Fame Points như sau:

 • Nếu số Fame Points game thủ ghi trong thắc mắc gửi đến Trung tâm Hỗ trợ không khớp với số liệu hiển thị trên trang Hall of Fame page, chế độ đền bù có thể được áp dụng.

Chú ý: Số liệu trên trang Hall of Fame được làm mới 24 giờ một lần.

 • Nếu game thủ gặp phải lỗi kỹ thuật khi đang nhận Fame Points, Wargaming Administration sẽ bù lại số Fame Points bị mất.
 • Nếu lỗi kỹ thuật làm mất một lượng lớn điểm thì chế độ đền bù Fame Points sẽ dựa trên số Fame Point cơ bản là 500. Tất cả các quy định điều chỉnh Fame Points khác cũng sẽ được áp dụng.
 • Trong trường hợp lỗi kỹ thuật xảy ra với từng game thủ riêng lẻ, chế độ đền bù Fame Points có thể được áp dụng nếu các thắc mắc liên quan được gửi đến Trung tâm Hỗ trợ. Các thông tin dưới đấy phải được ghi rõ trong thắc mắc:
  • Ngày và thời gian xảy ra lỗi
  • Thông tin chi tiết về lỗi gặp phải (Ví dụ: clan/vùng đất liên quan, etc.)
  • Bằng chứng chứng minh lỗi xảy ra (Ví dụ: ảnh chụp màn hình, replays, etc.)

Trong trường hợp xay ra tranh cãi xung quanh việc nhận hay đền bù Victory hay Fame Points, Wargaming Administration bảo lưu quyền đưa ra quyết định cuối cùng.


Trường hợp bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng liên quan đến đền bù Victory hay Fame Points, hay kéo dài thời gian diễn ra sự kiện, Wargaming Administration bảo lưu quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Đóng