Tank history

Các Chỉ huy thân mến!

Các bạn sẽ tìm thấy ở trang này nguyên mẫu của các loại tăng có trong World of Tanks hoặc chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tóm tắt các loại tăng mang tính lịch sử này dể bạn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của các loại chiến xa bọc thép này.

 

Các loại tăng:

11. T-34 & T-34-85  

10. Panzerkampfwagen E-100

9. A15 Crusader

8. AMX 13

7. Wespe

6. T-44

5. T30

4. JagdTiger

3. VK1602 (Leopard)

2. ISU-152

1. Cunningham T-1

 

Hoặc bạn có thể vào Tankopedia để tìm hiểu thêm thông tin về các loại tăng khác trong World of Tanks.

Đóng